Personer runt ett bord som läser

Extra stöd

Extra stöd är kursen för dig som har behov av att studera i din egen takt med tillgång till extra stöd i en lugn och tydlig miljö. Här har du möjlighet att få grundskole- och gymnasiebehörighet.

Snabbfakta

Studieort: Borlänge
Studietakt: 100%
Längd: 1 - 3 år
Ansök senast: löpande fram till kursstart (i mån av plats) 

Läsårstider

  • Höstterminen 2024: 22 augusti - 18 december
  • Vårterminen 2025: 8 januari - 3 juni

Kursens upplägg

Vi fokuserar på att du ska komma vidare, till fortsatta studier eller arbete. För att du ska få större chans till detta, ingår schemalagd tid för lärarledd studieverkstad. Det ger dig extra tid och stöd till att göra färdigt skolarbeten. Viktigt i kursen är också gemensamma aktiviteter som kompletterar ämnesstudierna och som syftar till att ge dig nya perspektiv. Lärare och assistent på kursen har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd. Vi arbetar stressreducerande genom att vi har: 

  • Ett hemklassrum
  • Få gruppbyten
  • Få lärarbyten under skolveckan
  • Lärarledd studieverkstad vid flera tillfällen i veckan
  • Tillfällen att arbeta vidare med det du själv anser behöva
  • En pedagogisk assistent under lektionstid

Förutom behörigheter så är målet med kursen att du ska få insikt i dina inneboende styrkor och möjligheter, för att använda dem i dina studier och fortsatta liv. Kursen är 1-3 år lång beroende på din tidigare skolgång. 

De ämnen vi läser är svenska / svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion.

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.

Omkostnadsavgift: 1540 kr per läsår (i denna ingår kostnader för skolans gemensamma aktiviteter)
Bok- och materialkonto: 1300 kr per termin

Skolan köper in läromedel och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere och drar kostnaden från detta konto. För kopiering och digital tillgång till Nationalencyklopedin dras varje läsår 220 kr från kontot. Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till bärbar dator för att ta del av undervisningen. Om du inte har egen dator kan du hyra av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlovet).

Hyra för bärbar dator (Chromebook): 655 kr/termin

Övrig fakta

Boende: Möjlighet till boende på internat finns 
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs; SeQF-nivå 2 eller 4
Studiestödsnivå (CSN): Grund- och gymnasienivå (A1)

Kontakt kursansvariga

Lena Fredin

e-post lena.fredin@fornby.se

tel 0243-215358

Catrin Grundfelt

e-post catrin.grundfelt@fornby.se

tel 070-7787254