Fem glada killar och tjejer

Allmän inriktning

Behörighetsgivande kurs för dig som inte är klar med grundskola eller gymnasium. Du kommer vidare i dina studier, utvecklas som människa och får viktiga kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Här finns möjligheten att läsa svenska som andraspråk på grund/gymnasienivå.

Ansökan till Allmän inriktning

Ansökan är öppen.

Ansök här

Snabbfakta

Studieort: Borlänge
Studietakt: 100%
Längd: 1- 3 år
Ansök senast: löpande fram till kursstart (i mån av plats)

Läsårstider

  • Höstterminen 2024: 22 augusti - 18 december
  • Vårterminen 2025: 8 januari - 3 juni

Kursens upplägg

Vi fokuserar på att du ska komma vidare, till fortsatta studier eller arbete. För att du ska få större chans till detta, ingår schemalagd tid för lärarledd studieverkstad. Det ger dig extra tid och stöd till att göra färdigt skolarbeten. Viktigt i kursen är också gemensamma aktiviteter som kompletterar ämnesstudierna och som syftar till att ge dig nya perspektiv. 

De ämnen vi läser är svenska / svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. 

Kursen är 1-3 år lång beroende på din tidigare skolgång. 

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.

Omkostnadsavgift: 1.540 kr per läsår (i denna ingår kostnader för skolans gemensamma aktiviteter)
Bok- och materialkonto: 1.300 kr per termin

Skolan köper in läromedel och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere och drar kostnaden från detta konto. För kopiering och digital tillgång till Nationalencyklopedin dras varje läsår 220 kr från kontot. Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till bärbar dator för att ta del av undervisningen. Om du inte har egen dator kan du hyra av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlovet).

Hyra för bärbar dator (Chromebook): 655 kr/termin

Övrig fakta

Boende: Möjlighet till boende på internat finns
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs; SeQF-nivå 2 eller 4
Studiestödsnivå (CSN): Grund- och gymnasienivå (A1)

Kontakt kursansvariga

Lena Fredin

e-post lena.fredin@fornby.se

tel 0243-215358

Catrin Grundfelt

e-post catrin.grundfelt@fornby.se

tel 070-7787254