Internatboende

Vi har plats för 35 internatboende på internatet i Borlänge. Vid filialerna i Ludvika eller Falun finns inga internat.

Mellangården

I första hand används Mellangården för internatboende. Där är hyran 3 500 kronor per månad (man betalar för 4 månader på hösten och 5 månader för våren) för ett rum med egen dusch och toalett. Lunch ingår i hyran på skoldagar, med några undantag för till exempel studiedagar, studieresor och liknande. Frukost bjuder vi de internatboende på, med liknande undantag som för lunchen. 

Nygården

Om Mellangården är fullbelagt finns även rum i Nygården, där det är gemensam dusch och toalett i korridoren. Där är hyran 3 300 kronor per månad. Man kan bli tvungen att flytta till Mellangården om det blir rum lediga där.

Storgården

För internatboende för studerande på kursen För dig med förvärvad hjärnskada är hyran 3 500 för rum i Storgården, där viss städning ingår i hyran.

Boende under terminerna

Internatboendet gäller under läsåret, ej under sommarlovet. 

När det är dags att flytta

Vid avflyttning besiktas rummet och eventuella skador orsakade av den studerande ska ersättas till skolan.

(Ovanstående priser gäller från hösten 2019).

Dela:

Hade du nytta av informationen?