Grafisk illustration Dalating 2024

Utvärdering av Dalating 2024

Tack för din medverkan på Dalating 2024. För att vi ska kunna förbättra kommande arrangemang uppskattar vi om du skulle vilja svara på några frågor om din upplevelse.

Frågor om Dalating

Jag deltog på följande kraftsamling
Tycker du att det är viktigt att öka självförsörjningsgraden på livsmedel i Dalarna?
Gav workshopen dig nya idéer och verktyg för hur du i din yrkesroll kan skapa en robust livsmedelsförsörjning i Dalarna?
Ser du att kommunerna framgent kan spela en viktig roll i att skapa en robust livsmedelsförsörjning i Dalarna?
Tror du att självförsörjningsgraden på livsmedel i Dalarna kommer öka eller minska de kommande åren?
Gav workshopen dig ökade kunskaper om ett breddat synsätt på hållbara transporter?
Gav workshopen dig idéer, verktyg och argument för hur du i din yrkesroll kan bidra till mer klimatsmarta transporter?
Ser du att din arbetsplats/organisation/förvaltning kan spela en viktig roll för att bidra till klimatsmarta transporter?
Gav workshopen dig ökade kunskaper om social tillit?
Gav workshopen dig nya idéer, verktyg och argument för hur du i din yrkesroll kan stärka demokratin i Dalarna?
Ser du att din arbetsplats/organisation/förvaltning kan spela en viktig roll i att öka delaktigheten i samhället?