Strategisk översiktsplanering

Hur samhällen planeras är centralt för att nå ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Men många perspektiv ska beaktas och planeringen sker på flera nivåer i olika processer. Därför var fokus på detta lärprojekt strategisk översiktsplanering för hållbar lokal och regional utveckling.

Innehåll

Hur samhällen planeras är centralt för att nå länets gemensamma
mål om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av
länet. Men många perspektiv ska beaktas och planeringen sker på
flera nivåer i olika processer. I syfte att främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering slår lagstiftning fast att alla kommuner senast 11 september 2024 ska ha antagit en planeringsstrategi. Vad ska den innehålla och hur tas den
fram? Vilken roll kan planeringsstrategin spela i kommunens
övergripande arbete med den rumsliga planeringen och hur kan de
utformas för att vara till största möjliga nytta och främja en kontinuerlig översiktsplanering? Vilka möjligheter följer med en stärkt översiktsplanering och vilka är nyckelkomponenterna i ett sådant arbete?

Slutrapport

Ta del av lärprojektes slutrapport innehållandes inspel från dialoger, resultat och diskussion.

Slutrapport från lärprojekt: