Styra och leda för jämlika livsvillkor

Ojämlika livsvillkor och relativ fattigdom är stora utmaningar för Dalarna där kraftsamling behövs, både regionalt och lokalt. I detta lärprojekt fokuserade vi på vad som krävs för att styra och leda för jämlika livsvillkor.

Innehåll

Lärprojektet utgick från mål kring social hållbarhet i Agenda 2030,
folkhälsopolitiken, Dalastrategin samt region- och kommunplaner. Vi
byggde vidare på arbetet i Samling för social hållbarhet i Dalarna som
pågick mellan 2016-2019. Vi tog även fasta på resurser och stöd som finns såsom
Länsstyrelsens förebyggande arbete i samverkan (FAS), den regionala
samverkans- och stödstrukturen (RSS) samt processen i God och nära vård.

Slutrapport

Ta del av lärprojektes slutrapport innehållandes inspel från dialoger, resultat och diskussion.

Slutrapport från lärprojekt: Dalarna har inte råd med fattigdom