Om Dalalab

Dalalab är ett forum för kommunala och regionala tjänstepersoner i Dalarna som vill lära av varandra, samverka och underlätta gemensamma initiativ. Arbetet ska bidra till ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Inspirerat av Reglab

Idén till DalaLab har utvecklats av Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län  i dialog med Dalarnas kommuner. DalaLab är inspirerat av RegLab, ett forum för lärande om hållbar utveckling som sedan starten 2010 bidragit till kompetensutveckling och stärkt samverkan hos landet regioner.

Vilka vänder sig Dalalab till?

DalaLab vänder sig primärt till kommunala och regionala tjänstepersoner i Dalarna.

Lärprojekt med olika teman

Lärprojekten i Dalalab fokuserar på olika aktuella utmaningar och bygger på ett starkt engagemang från deltagarna: erfarenhetsutbyte och lokala exempel, varvat med omvärldsbevakning från regional eller nationell nivå.