Studera hos oss

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.

Folkhögskolan skiljer sig från andra utbildningsformer
Vår pedagogik betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta i projekt och utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter. Deltagarna på folkhögskola har stora möjligheter att själva påverka sin utbildning. Detta medför att närvaro på lektionstid är centralt för att kunna genomföra studierna och få intyg på godkänd kurs.

Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner.

Att bo på folkhögskola

Vi erbjuder internatboende. Att bo och studera på folkhögskola är ofta positivt både för studieresultaten och för den sociala gemenskapen.

Allmän kurs

På Mora folkhögskola erbjuder vi tre nivåer av allmän kurs och flera särskilda kurser. Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Särskild kurs

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde som deltagaren har valt.

Lärande

Vi anser att kunskap och bildning har ett egenvärde. Det innebär att exempelvis behörigheten till vidare studier inte behöver vara den enda drivkraften, utan att lärandet kan vara ett mål i sig.

Studierna hos oss formas tillsammans med deltagarna och pedagogiken kan sammanfattas som ”lärande nära människan”. Det stärker engagemanget och motivationen. Lärandet utgår från deltagarnas hela livssituation. Deras tidigare erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för studierna.