Kostnader studerande

Undervisning på Folkhögskola är kostnadsfri. Skolan tillhandahåller lokaler och lärare.

Läsåret 2024-2025

All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri. Det innebär att skolan tillhandahåller lokaler, lärare samt viss utrustning och vissa hjälpmedel. Litteratur och övrigt undervisningsmaterial står du själv för, vad som gäller hittar du under respektive kurs

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri. Det innebär att skolan tillhandahåller lokaler, lärare samt viss utrustning och vissa hjälpmedel.

Litteratur och övrigt undervisningsmaterial står du själv för, vad som gäller hittar du under respektive kurs

Bekräftelseavgift kurser över 50 % studietakt

När du tackar ja till en plats får du en faktura på en bekräftelseavgift på 400 kr.  Denna bekräftelseavgift återbetalas i form av avdrag från omkostnadsavgiften på höstterminen.

Bekräftelseavgiften återbetalas inte om du väljer att tacka nej till din plats.

Omkostnadsavgift kurser över 50 % studietakt

Alla studerande på skolan betalar 800 kr/termin (kan skilja beroende på vilken kurs du läser) Denna avgift faktureras i två gånger per termin á 400 kr. 

Specifikation

Bekräftelseavgift
I samband med antagning (del av omkostnadsavgiften på ht) 400 kr

Omkostnadsavgift höstterminen 800 kr
Aktivitetsavgift (betalas i samband med antagning), Jullunch, för- och eftermiddagsfika.

Omkostnadsavgift vårterminen 800 kr
Aktivitetsavgift, vårlunch, avlsutningsmiddag, för- och eftermiddagsfika.
Beskrivning aktivitetsavgift

Beskrivning Aktivitetsavgift
Kopiering
Licens Swedish film
E-media
Tillgång till dator
Läromedel
Försäkring
Fika för- och eftermiddag alla skoldagar

(Fritt fika förmiddag och eftermiddag i omkostnadsavgiften avser 500 kr. Faktisk kostnad: 15 kr/dag x 163 skoldagar/läsår =2445 kr)