Tillgänglighet

Tillgänglighet i lokaler

Våra undervisningslokaler i huvudbyggnaden är anpassat för dig som är rörelsehindrad. I dessa lokaler bedrivs de Allmänna kurserna och där finner du också skolans matsal.

Ett av internaten är anpassat.

De estetiska kurserna har dock delar av sin undervisning i lokaler och byggnader som inte är tillgänglighetsanpassade.

Stöd i lärande

Har du någon form av funktionsnedsättning som kräver mer stöd i ditt lärande gör vi individanpassade studieplaner i samråd med kursföreståndare.
Vi tittar på dina behov och hur vi kan möjliggöra studierna på bästa sätt för dig.

Vi rekommenderar att du tar personlig kontakt med kursföreståndare för respektive kurs inför eventuell ansökan.