Omdöme, behörigheter och intyg

För att ha rätt till att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar behöver du ha grundläggande behörighet, även kallat högskolebehörighet eller gymnasiekompetens.

Du kan få grundläggande behörighet när du har studerat Allmän kurs / Behörighetsgivande kurs på gymnasienivå på folkhögskolan.

För att folkhögskolan ska intyga att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav:

  1. Omfattningskrav - krav på att du ska studera en viss tid
  2. Innehållskrav:
    • Innehållskrav till högskolan eller
    • Innehållskrav till yrkeshögskolan

Läs mer om behörigheter, omdömen och intyg på Folkhogskola.nu. Din mentor och studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att planera och göra en studieplan.

Mer information om folkhögskolans regelverk finns även på Folkbildningsrådets webbplats.