Streckgubbar

Autism - ett annorlunda sätt att tänka

Autism - ett annorlunda sätt att tänka, är en tvåårig distanskurs på halvfart för personer som arbetar inom skola, omsorg eller är anhörig till någon med NPF och/eller annan funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa. Kursen har obligatoriska träffar fyra gånger/termin, under dessa två år. Grundläggande datakunskap krävs.

Ansökan

Kurstid: 2024-08-22 - 2026-06-05, 2 år

Omfattning: 50%, distans

 

Ansökan stängd
 

Autismkursen - Kursbeskrivning

 

Syfte

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med autism, NPF, samt andra funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Kursen ska också ge en god grund för att kunna utforma individuellt stöd utifrån människors behov och ett gott bemötande.

Mål

Kursens mål är att man efter avslutad kurs har fått kunskaper:

 • hur behov kan se ut samt hur ett gott bemötande och stöd bör utformas.
 • människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse
 • funktionsnedsättning inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa, särskilt inom dessa grupper
 • utsatta människors behov av stöd
 • professionellt bemötande av människor i olika livssituationer
 • samhällets stöd samt lagstiftning inom området
 • hur ett individuellt utformat stöd kan se ut
 • arbetsmiljö och grundläggande medicin

Detta genom grundläggande

 • psykologi
 • psykiatri
 • lagar
 • riktlinjer
 • kognitiv funktionsnedsättning
 • orsaker till funktionsnedsättning
 • bemötande
 • etiska diskussioner
 • pedagogik
 • tydliggörande pedagogik
 • hjälpmedel mm.
Olika ämnen presenteras oftast via lektioner med PowerPoint, filmer, gruppdiskussioner, externa besök/föreläsare samt studiebesök/resa. 
 
Vid godkänd närvaro samt inlämningsuppgifter erhålles intyg vid kursavslut.
 
 

Träffar på skolan läsåret 2024-2025

Höstterminen 2024

År 1: Vecka 35, 39, 43, (47 - digitalt)

År 2: Vecka 37, 41, 45, (49 - digitalt)

Vårterminen 2025

År 1: Vecka 3, 7, 13, 19

År 2: Vecka 6, 11, (15 - studiresa), 21

 

Att ta med

Anteckningsmaterial, eventuell bärbar dator till första träffen.

Kostnader

Du behöver tillgång till dator, samt internet. Kostnader för obligatorisk kurslitteratur. Kostnader i samband med studiebesök/resa, med tåg/bil, samt boende, två nätter och måltider. Kostnader för resa och boende i samband med träffarna, om du inte bor i närheten av Mora.

Kontakt

Tina Hansdotter BengtssonKursföreståndare

E-post: tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se