Bild på böcker

Vecka 26 - Kreativt Bokbinderi grundkurs

Praktisk och teoretisk kurs för de som vill prova på en hantverksmässig riktning där utgångspunkten läggs vid bok- och pappershantverk.

Ansökan stängd

Kurstid: 2024-06-24 - 2024-06-28

Omfattning 100%

Ansökan senast: 15 april 2024

Ansökan stängd

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och dig som provat på innan.

Kursen inleds med en teoretisk del där föredraget "Bokhantverkets egenskaper, metoder och inspiration" lägger en grund för kursen. Vi tittar närmare på bokens dialogiska egenskaper och på olika metoder som kan hjälpa till att driva en process framåt.

Vi fortsätter så med det fysiska utforskandet genom tillverkning av ett referensbibliotek som sammantaget utgör en bred teknisk och idémässig plattform.

Vi börjar med att häfta en- och tvåarkshäftningar i olika tekniker och material. Efter det går vi över till att häfta böcker med flera lägg och med olika typer av omslag. Efter det viker vi olika bok och albumstrukturer utan att använda lim eller klister.  Kursen avslutas med att vi gör en ask med fack för verktyg, sybehör eller kanske smycken.

Under kursens gång går vi igenom de olika verktygen och hur de ska användas. Jag kommer också att medvetandegöra vikten av materialets olika kvalitéer. En litteraturlista finns att köpa samt en lista på butiker/leverantörer där ni kan köpa material och verktyg.

Undervisningen går ut på att, förutom att göra vackra saker, bygga en plattform som ger dig en metod att kunna arbeta vidare med ditt eget skapande.

Allt material till kursen är förskuret för att ge deltagarna möjlighet att koncentrera sig på sitt eget skapande.

Att ta med

Material som du kan ta med om du har hemma:

  • Anteckningsmaterial
  • Vattenflaska med skruvkork
  • Två glasburkar- typ kaviar och sill  

Materialkostnad

Kostnad för förskuret material: 500:- inkl. moms och kopior på beskrivningar

Du kan på plats köpa lintråd, dekorerade papper samt boken ”Papper och stygn” till kurspris.

Om kursledaren

Monica Langwe bor och verkar i Mora där hon har sin ateljé. Hon rör sig i gränslandet mellan konst och hantverk och är utbildad inom både traditionellt och innovativt bokbinderi, såväl som inom konst och papperstillverkning.

Hon undervisar sedan många år i bokhantverk både i Sverige och utomlands på konsthögskolor, konstskolor och folkhögskolor. 2016 gav hon ut boken ”Papper och stygn” på Hemslöjdens förlag.

Facebook: monica langwe
Instagram: langwebokbinderi

Kontakt

Monica Langwekursledare

E-post: monica@langwe.se