Ängsklockor

Särskild kurs - Skattungekursen - odling, hantverk, omställning

Skattungekursen är en kurs med fokus på självhushållning och deltagarinflytande som passar dig som vill lära dig mer om odling, hantverk, hållbar livsföring, praktiska aspekter av att sköta hus och bygga en gemenskap.

Ansökan stängd

Kurstid: 2024-01-15 - 2024-11-15

Omfattning: 100%

 

Ansökan stängd


Skattungekursen - kursbeskrivning

Kursen innehåller bland annat följande moment:
• Ekologisk odling
• Mindre renoveringar och byggnationer
• Yttre och inre omställning
• Lokal organisering
• Hantverk – smide, textil, vävning, keramik och trä
• Livsmedelsförädling
• Biologisk mångfald i skog och trädgård

I kursen får du lära dig hur vi kan leva mer resursmedvetet och klara utmaningar som uppkommer kring skötsel av hus, renovering, odling och att samarbeta i grupp. Kursen ger teoretiska och praktiska redskap för att skapa en hållbar livsstil i solidaritet med naturen och andra människor. Kursen handlar också om att lära sig vad som krävs för att vara producent till sina egna basbehov- mat, kläder, husrum och gemenskap. Vi kapar och klyver själva ved till internaten som eldas med ved, vi sköter själva om skottning och gräsklippning och luncherna brukar deltagarna laga gemensamt i ett matlag.

Något av det som är mest unikt med Skattungekursen är deltagarinflytandet. Varje vecka är det kursråd som ger möjlighet att gemensamt påverka kursinnehållet utifrån egna intressen och behov. Tanken är att du efter avslutad kurs ska ha ett stärkt självförtroende i att det är möjligt att påverka din livssituation och kunskaper som hjälper dig att skapa ett meningsfullt liv.

Skattungekursen berikas av samverkan med omgivningarna i Skattungbyn och tack vare allt engagemang av byborna för att hålla exempelvis byns affär och skola vid liv, får du möjlighet att lära dig om lokal organisering och hur du kan jobba för att skapa ett levande lokalsamhälle. Studiebesök i byn och dess omgivningar är viktiga tillfällen till lärande och inspiration. Vi brukar besöka spännande trädgårdar, odlingar, husbyggen och företagare inom djurhållning och matproduktion. För mer info om kursinnehåll, se bifogad PDF.

 

Studiebesök och gästlärare

Kursen har en liten budget för studiebesök och gästlärare. Vi gör många olika studiebesök under året, främst lokalt och en del längre bort. Vissa studiebesök är obligatoriska medan andra är valbara. Det finns också en möjlighet att lägga till något eller några mindre kursmoment med gästlärare under året.

Att ta med

Du behöver bra arbetsskor samt stövlar, handskar och kläder för arbete utomhus. Skolan har skyddsutrustning (hörselkåpor samt skyddsglasögon) att låna ut.

Kostnader

Kostnader för fröer samt material för hantverk betalar du själv. Beroende på vad du väljer att delta i och att göra ligger kostnaderna på ungefär mellan 800kr - 2500 kr.

Du får betala en bekräftelseavgift på 400 kr när du tackar ja till din plats. Den återbetalas i form av avdrag från omkostnadsavgiften som är på 600 kr/termin.

Besök oss gärna

Många av de som söker vår kurs brukar komma på besök i Skattungbyn och se vår verksamhet. Ibland stannar de några timmar och ibland sover de över i något kursboende, eller på annat sätt i byn, och stannar upp till ett par dagar. Vi har sett att det kan vara en stor fördel att besöka vår kurs för att få en större förståelse för vad det är vi gör och hur kursen är upplagd.

Kontakt

Åsa RingströmKursföreståndare

E-post: asa.ringstrom@morafhsk.se