Behörighetsgivande kurser

Ansökan och kurstider se i menyn under respektive kurs.

Behörighetsnivåer - Allmän kurs

På folkhögskolan kan du läsa in behörigheter på både grundskole- och gymnasienivå. Skolan erbjuder dig möjlighet att läsa in hela behörigheten eller komplettera de delar du saknar. De behörighetsgivande kurserna kallas för Allmänna kurser.

Allmän kurs - Grundskolenivå

På grundskolenivå läser du in grundskolebehörigheter som ger dig möjlighet att studera vidare på gymnasienivå. 

Allmän kurs - Gymnasienivå

På gymnasienivå läser du in behörigheter som ger dig möjlighet att studera vidare på högskola, universitet och yrkeshögskola.

På gymnasienivå utfärdar folkhögskolan ett omdöme. Omdömet använder du när du söker vidare till högre utbildning. 

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier och hur du ansöker.

 

Hade du nytta av informationen?