Behörighetsgivande kurser

På folkhögskolan kan du läsa och få behörigheter på gymnasienivå och grundskolenivå. Till vissa kurser kan du välja att läsa en profildel.

Allmän kurs Grundskolenivå

Grundskolenivå

Baskurs restaurang och storköksprofil

Baskurs vårdprofil

Allmän kurs Gymnasienivå

Gymnasienivå
läs in gymnasiebehörigheter

Profil motion och hälsa
träning och friluftsliv

Profil hantverk och skapande
skapande i textil och trä

 

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier och hur du ansöker.