odling

Trädgård i norr - Ekologisk odling i kärvare klimat

Trädgård i norr är distanskursen för dig som vill lyckas med odling av grönsaker, frukt och bär i mer utmanande odlingszoner. Kursen följer odlingssäsongen och hjälper dig att förstå och planera din trädgård, anpassa odlingstekniker och hitta rätt sorter för kärvt klimat.

Ansökan stängd

Kurstid: 2024-02-09 - 2024-09-16

Omfattning: 25%, distans

Ansökan stängd

Trädgård i norr - Kursbeskrivning

Kursen erbjuder grundläggande kunskaper om den ekologiska odlingens principer för att öka förståelsen för trädgårdens ekosystem, jordens egenskaper, och grödornas förutsättningar – allt för att kunna ta klokare beslut och anpassa odlingstekniker för att förbättra resultatet och öka odlingsglädjen i din egen trädgård.

Perspektiven kärvt klimat och ekologiskt hållbara odlingstekniker genomsyrar hela kursen. Under kursen skriver även alla deltagare ett kortare fördjupningsarbete inom eget valt odlingstema. Deltagaren använder sin egen trädgård för att planera sina odlingar, tillämpa sina lärdomar och fånga upp frågeställningar under odlingssäsongen.

Nätträffarna som sker på kvällstid följer odlingssäsongen där moment aktuellt för årstiden sammanfattas och diskuteras.

Odlingsteman som tas upp i kursen är bland annat

  • Att planera sin odling
  • Växtföljd - att sätta mångfalden i system
  • Frukt & bär - skötsel och urval
  • Växtskydd - skadedjur och sjukdomar
  • Komposteringens grunder - att sluta cirkeln
  • Förvaring av skörden m.m.

Utöver detta tillkommer 3 fysiska träffar på Mora folkhögskolas filial i Skattungbyn, norra Dalarna, där deltagarna träffas för workshops och odlingsvandringar. 

Materialkostnad

Kursens huvudsakliga litteratur är Lena Israelssons Handbok för köksträdgården (2018). Övrig kompletterande litteratur är kostnadsfri.

Under kursens avslutande träff tillfaller en materialkostnad till den konserveringsworkshop som hålls.

I samband med kursens tre träffar i Skattungbyn står deltagaren själv för resekostnader, mat och eventuellt boende.

Att ta med

För att kunna delta på nätträffarna behövs fungerande dator och internetuppkoppling. Till videosamtalen krävs även fungerande högtalare, mikrofon och webbkamera.

Kursupplägg

Kurstid 9 februari - 16 september 2024.

Trädgård i norr – Ekologisk odling i kärvare klimat är en webbaserad kurs som går under 30 veckor på 25%.

15 st nätträffar och 3 fysiska träffar i Skattungbyn.

Nätträffarna sker på kvällstid i realtid genom Microsoft Teams, både i form av chatträffar och videosamtal.

 

Kontakt

Andreas MarklundKursföreståndare

E-post: andreas.marklund@morafhsk.se