Blad odling

Skattungekursen - fördjupning (1-2 år)

Denna kurs är för dig som har gått Skattungekursen eller har motsvarande kunskaper i odling, hantverk, renovering, organisering mm (se kursbeskrivning för Skattungekursen).

Ansökan

Kurstid: 2025-01-13 - 2025-11-14

Omfattning: 100%

Sista ansökningsdag 15 september 2024

 

Ansök Här

Kursbeskrivning

  • Ett eget eller gemensamt projekt ligger i fokus.
  • Du går i en klass med regelbundna träffar med ca 3 – 5 veckors mellanrum
  • Du väljer själv om du studerar 50%, 75% eller 100%
  • Handledare stödjer och vägleder samt hjälper att skapa struktur
  • Du har möjlighet att delta i utvalda moment i Skattungekursen år 1

Möjliga inriktningar är

  • odling
  • bygg
  • grupprocesser och gemenskapsbyggande
  • lokal organisering
  • hållbar omställning.

Studierna är till stor del självständiga. I samband med antagningsprocessen sker intervjuer med de sökande. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning. Begränsat antal platser.

Första veckorna skapar du en egen kursplan anpassad efter vilken typ av projekt du kommer att jobba med under året samt efter din studietakt. Första träffen kommer att vara i februari och då kan du också bolla din projektidé samt din kursplan med handledare och andra deltagare. Sedan blir det träffar ungefär en gång i månaden och mellan träffarna jobbar du med ditt projekt. Du kan boka in samtal för vägledning med din mentor mellan träffarna. Datum för träffarna skickas ut i samband med antagningen, alternativt postas på hemsidan mot slutet av 2023. Vi uppmuntrar också kursdeltagarna att stötta och hjälpa varandra inom klassen i sina olika projekt. Av praktiska skäl vill vi att våra kursdeltagare bor i Skattungbyn med omnejd så att lärarna och de andra i klassen kan ha nära till att besöka och stötta dig i ditt arbete. Observera att denna kurs kräver stor förmåga att kunna jobba självständigt och att ta ansvar för sitt eget arbete och sina egna studier.

Dokumentation

Du dokumenterar ditt projekt löpande under året och mot slutet av året hålls redovisningar i klassen. Se mer info i bifogad fil.

Kostnader

Materialkostnader betalas av kursdeltagarna själva. Om du har materialkostnader till ditt projekt står du själv för dem. Du står också själv för transporter av material och redskap. Redskap kan ibland lånas, men de som går första året har företräde till dem så det är bra om du har eget så långt det är möjligt.

Du får betala en bekräftelseavgift på 400 kr när du tackar ja till din plats och därefter en terminskostnad på 300 kr för höstterminen. 

Att ta med

Ta med bra arbetskläder om du tänker jobba praktiskt, en vilja att samarbeta med och stötta andra i klassen och en god planering för ditt eget projektarbete.

Kontakt

Åsa RingströmKursföreståndare

E-post: asa.ringstrom@morafhsk.se