Hantverkskurser och praktiska kurser

Ansökningstider hittar du under respektive kurs.

Våra särskilda kurser

På hantverkskurserna, och de praktiska kurserna ägnas större delen av studietiden åt det speciella ämnesområde som deltgagaren valt. Gemensamma studie- och temadagar ingår i kurserna för hela skolan.

Byggnadsvård och timmerhusrestaurering

Estetisk plattform

Modeakademin

Skidlinjen

Textilt hantverk

Skattungekursen år 1

Skattungekursen-fördjupning

 

 

Hade du nytta av informationen?