Johan Ärnlöv och Catharina Gustavsson, samordnar arbetet med forskning inom primärvården vid FoU-enhetens Centrum för klinisk forskning (CKF). Foto: Stina Rapp/Region Dalarna

10,5 miljoner till Region Dalarnas forskning inom primärvården

Pressmeddelande – 21 november 2023

Två forskningsprojekt kopplade till forskning- och utbildningsenhetens Centrum för klinisk forskning (CKF) har i nationell konkurrens beviljats finansiering på totalt 10,5 miljoner från Vetenskapsrådet. I det ena projektet ska sambandet mellan kronisk smärta och hjärt-kärlsjukdomar studeras och i det andra ska en e-hälsotjänst utvecklas.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär som ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.

– De här inkommande forskningsmedlen från nationella resurser är ytterligare en kvalitetsstämpel på Region Dalarnas forskning, denna gång för vår primärvård. Det kan noteras att Region Dalarna var den enda regionen utanför de stora universitetsområdena som beviljades medel från Vetenskapsrådets primärvårdsutlysning. Regionens satsning på forskning, utbildning och innovation betalar sig på flera sätt, säger Björn Äng, forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Dalarna.

Samband mellan kronisk smärta och hjärt-kärlsjukdomar ska styrkas

Ett av forskningsprojekten ska verifiera en tidigare studie som pekat på starka och tidigare okända samband mellan kronisk smärta och hjärt-kärlsjukdom. Den studie som ligger till grund för projektet visar att personer med långvarig smärta har en påtagligt ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom, jämfört med personer utan smärta.

– Dalarna är ett av de län i Sverige som har högst antal medborgare som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Lägg där till kronisk smärta, som är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i befolkningen. Med det här forskningsprojektet hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap om sambandet mellan dessa viktiga sjukdomstillstånd, något som i förlängningen kan leda till en förbättrad folkhälsa, säger professor Johan Ärnlöv, som även arbetar som distriktsläkare vid Norslunds Vårdcentral i Falun.

Finansieringen på 7,5 miljoner kommer bland annat att täcka forskarlöner under tre års tid.

– Det är väldigt uppmuntrande att få den här typen av stora forskningsmedel. Det är ett kvitto på att den forskning som sker inom primärvården i Dalarna verkligen behövs och är prioriterad, säger Johan.

Projektets titel: Kronisk smärta och risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom
Huvudsökande: Johan Ärnlöv, professor i allmänmedicin, Karolinska institutet, specialist i allmänmedicin, Norslunds VC, Falun
Medel från Vetenskapsrådet: 7,5 miljoner kronor

E-hälsotjänst ska underlätta fysisk aktivitet hos patienter i primärvården

Det andra forskningsprojektet som beviljats finansiering ingår i forskningsprogrammet Co-design for accessibility (CoDeAc) som på svenska betyder Samskapande för tillgänglighet. Pengarna ska användas för att utveckla en e-hälsotjänst som heter ProMotion som ska hjälpa patienter i primärvården att öka sin fysiska aktivitet. När den nya e-hälsotjänsten är utvecklad kommer patienter få möjlighet att testa tjänsten på vårdcentraler både i Dalarna och i andra regioner.

Projektet har fått 3 miljoner i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

– Den nya eHälsotjänsten ska underlätta både för primärvårdens medarbetare att främja fysisk aktivitet hos sina patienter, liksom vara en hjälp för patienterna att göra beteendeförändringar för ökad hälsa, säger forskningsledare Catharina Gustavsson.

Projektets titel: ProMotion, en samskapad eHälsotjänst för främjandet av fysisk aktivitet hos patienter i primärvården – en randomiserad kontrollerad interventionsstudie
Projektledare: Catharina Gustavsson, Docent och Senior forskare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna, FoU-enheten, Region Dalarna
Medel från Vetenskapsrådet: 3 miljoner kronor

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka