147 miljoner kronor till Dalarna, Gävleborg och Värmland för att främja långsiktig hållbar utveckling

Pressmeddelande – 20 juni 2024

Nästan 147 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på elva projekt och tre förstudier i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Projekten och förstudierna handlar främst om att stärka forskning och innovation, utveckla företagens konkurrenskraft och främja övergång till cirkulär ekonomi hos små och medelstora företag i de tre regionerna. Projekten inom socialfonden handlar om att öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, genom bland annat stöd till kompetensutveckling för anställda och insatser till arbetslösa i försörjningsstöd.

Följande projekt och förstudier har beviljats medel:

Dalarna

Solellaboratorium i Dalarna
Sökande: Högskolan Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 592 986 kr

Innovationssluss och testbäddar för välfärdstjänster
Sökande: Region Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 8 464 428 kr

Dalarna mot en hållbar destination (2024-2027)
Sökande: Visit Dalarna AB
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 529 499 kr

Förstudie Cirkulär Offentlig Upphandling NMS/Dalarna
Sökande: Cireko AB
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 379 230 kr

Växtplats LSS
Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 24 484 775 kr

EgenmaktsArenan Dalarna
Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 23 071 034 kr

Gävleborg

Förstudie startups med cirkulära affärsmodeller
Sökande: Region Gävleborg
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 585 255 kr

Smakfull framtid
Sökande: MatVärden ek.förening
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 489 407 kr

Kompetensförstärkning i välfärdssektorn
Sökande: Sandvikens kommun
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 5 658 416 kr

Kompetensutvecklingsinsatser för kommunanställda
Sökande: Hudiksvalls kommun
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 6 651 042 kr

IDIS – Inkludering och Delaktigt I Samverkan
Sökande: Region Gävleborg
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 27 982 698 kr

Värmland

Förstudie dataspel och spelifiering
Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 875 000 kr

Hållbar kompetenskraft med folkhälsan i fokus
Sökande: Säffle kommun
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 6 621 476 kr

Värmland SamArbetar
Sökande: Karlstads kommun
Sökt EU-belopp från Socialfonden+: 27 554 098 kr

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka