äng med himmel bakom i solnedgång

42,3 miljoner kronor till Värmland, Gävleborg och Dalarna för att främja långsiktig hållbar utveckling

Pressmeddelande – 8 april 2024

Drygt 42 miljoner kronor från EU:s strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) fördelas på fem projekt i Värmland, Gävleborg och Dalarna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 4 april.

Projekten inom Regionalfonden handlar främst om att främja cirkulär ekonomi, utveckla smarta energisystem, utveckla företagens konkurrenskraft samt säkra nyttan av digitaliseringen. Följande projekt har beviljats medel:

VÄRMLAND

DHINO 2

Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 7 999 999 kr

Elkraft Värmland

Sökande: Region Värmland
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 001 188 kr

GÄVLEBORG

KTP Transformation

Sökande: Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 099 003 kr

Hållbar samutveckling genom ekonomiskt ekosystem

Sökande: Voxkedjan ekonomisk förening
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 2 735 425 kr

DALARNA

Cirkulär ekonomi i Dalarna – ramprojekt företagsstöd

Sökande: Region Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 21 480 195 kr

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka