Smörblommor

5 000 covid-19-patienter har skrivits ut från Dalarnas sjukhus sedan pandemins början

Nyhet – 19 juni 2024

För många covid-19-patienter har vården varit livräddande. Det är en otrolig prestation av alla modiga medarbetare i sjukvården som har gjort det möjligt” säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Veckan innan påsk hade Region Dalarna för första gången sedan februari 2020 noll inlagda patienter på grund av covid-19. Antalet inlagda på grund av covid-19 har sedan dess varierat mellan noll och enstaka patienter per vecka. Covid-19 finns fortfarande kvar, men har blivit en allt mer hanterbar sjukdom tack vare bättre behandlingar, vaccin och mildare virusvarianter. Totalt har drygt 5000 covid-19-patienter skrivits ut från länets sjukhus sedan pandemins början. Under pandemin har även personal som inte har varit direkt inblandad i vården av covid-19 haft en viktig uppgift för att hantera andra patientkategorier som riskerat att bli eftersatta när mer resurser gått till covid-19-vård.

– De som i normalläge hanterar infektionssjukdomar och intensivvård har under pandemin fått jobba oerhört hårt, men även många som till vardags arbetar med andra sjukdomar, exempelvis kirurgi, har fått kliva in och skapa enheter för covid-19-vård, säger Fredrik Rücker.

– Det är såklart viktigt att fokusera på utmaningar och utveckling för att ständigt komma framåt, men det är också minst lika viktigt att vi ibland blickar bakåt för att påminna oss om vad vi kan åstadkomma i sjukvården när vi jobbar tillsammans, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Covid-19-pandemin är sedan 2023 inte längre ett internationellt hälsohot enligt WHO och sjukdomen klassas i Sverige inte längre som en allmänfarlig sjukdom.

Läs mer om covid-19

https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka