84,5 miljoner kronor till Dalarna, Gävleborg och Värmland för att främja långsiktig hållbar utveckling

Pressmeddelande – 18 december 2023

Drygt 84,5 miljoner kronor från europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden) och europeiska socialfonden (ESF+) fördelas på tretton projekt och två förstudier i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Örebro den 15 december.

Projekten och förstudierna inom regionalfonden handlar främst om att stärka forskning och innovation, utveckla företagens konkurrenskraft inom bland annat export, främja övergång till cirkulär ekonomi samt bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag i de tre regionerna. Projekten inom socialfonden handlar om aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar och om breddad rekrytering för företagen. Följande projekt och förstudier har beviljats medel:

DALARNA

Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn
Sökande: Byggdialog Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 9 368 376 kr

Hållbar export och internationell försäljning
Sökande: Visit Dalarna AB
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 753 573 kr

Stärkt Exportkapacitet
Sökande: Region Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 506 809 kr

Cirkulär Biogas Dalarna
Sökande: Högskolan Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 458 000 kr

Resurseffektiva företag
Sökande: Region Dalarna
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 886 782 kr

#redonu
Sökande: Västerbergslagens Utbildningsförbund, VBU
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 14 350 116 kr

VÄRMLAND

Visitors eXperience Lab Värmland
Sökande: Visit Värmland ekonomisk förening
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 6 753 746 kr

Exportprogram Värmland ökad innovationskraft
Sökande: Region Värmland
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 1 857 073 kr

Ett smartare Värmland
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 395 287 kr

Social Innovation Värmland – ett innovationssystem
Sökande: Coompanion Värmland ekonomisk förening
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 2 865 233 kr

LOKEN – Lokal Energiledning Värmland
Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk förening
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 9 858 206 kr

GÄVLEBORG

Hållbar affärsinnovation i Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 613 085 kr

Förstudie för Strategisk Verkstad och Aktion för Kompetensförsörjning - SVAK
Sökande: Sandvik Aktiebolag
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 872 779 kr

Breddad rekrytering – inriktning verkstadsindustri
Sökande: Sandvikens kommun
Sökt EU-belopp från Socialfonden: 4 892 717 kr

DALARNA/GÄVLEBORG/VÄRMLAND

MIGHTY EDIH
Sökande: Rise Research Institutes of Sweden AB
Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 10 109 448 kr

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka