Huvudentré Falu lasarett

Arbetet för att förbättra vårdplatsläget på Falu lasarett fortsätter

Pressmeddelande – 15 februari 2024

Region Dalarna har en långsiktig åtgärdsplan för att förbättra vårdplatsläget inom Falu lasaretts slutenvård. ”Jag vill verkligen lyfta fram våra medarbetares stora insatser i det här förbättringsarbetet”, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Dalarna arbetar sedan förra året med en åtgärdsplan för att öka antalet tillgängliga vårdplatser inom den specialiserade somatiska slutenvården på Falu lasarett. Arbetet inleddes efter kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att vårdplatserna inte räckte till. Åtgärderna handlar bland annat om rekryteringsarbete och förbättrade arbetssätt, samt dialog och samverkan mellan egna verksamheter och med länets kommuner.

– Det här är ett långsiktigt arbete där vi arbetar väldigt brett med olika åtgärder som vi ser börjar ge resultat. I januari öppnade vi tre nya vårdplatser på en ny vårdnivå på akutvårdsavdelningen, vilket vi är väldigt glada för. Den stora utmaningen är kompetensbristen på framförallt sjuksköterskor och där jobbar vi på flera sätt för att rekrytera fler, bland annat satsar vi nu på fler sjuksköterskor i interna resurspooler, säger Susanne Magnusson, divisionschef medicin.

Exempel på aktuella åtgärder för att förbättra vårdplatsläget inom slutenvården på Falu lasarett:

  • I januari 2024 öppnade tre nya övervakningsplatser (ÖVA) på akutvårdsavdelningen som utgör en ny vårdnivå mellan vårdavdelning och intensivvård.
  • Vårdplatskoordinering: fasta dagliga och veckovisa avstämningar kring gemensamt vårdsplatsläge för möjlighet till samarbete och fördelning av resurser.
  • Gemensam rekryteringsprocess för sommarpersonal till slutenvården i Falun sommar 2024.
  • Satsning på att utöka intern bemanningspool för sjuksköterskor.
  • Riktade kompetensinsatser till medarbetare.
  • Betald utbildning till sjuksköterska för befintliga undersköterskor i organisationen.
  • Fortsatt samverkan med kommunerna vid utskrivning från slutenvården.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka