Syntolkning: Kvinna och man tittar på varandra och ler

Cancerscreening räddar liv

Pressmeddelande – 1 september 2023

Region Dalarna erbjuder screening för livmoderhalscancer, bröstcancer samt cancer i tjock- och ändtarm. ”I Dalarna jobbar vi aktivt för att människor inte ska bli sjuka. Arbetet med cancerscreening innebär att fler patienter kan få behandling mot cancer i tid” säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Just nu pågår en nationell informationskampanj om vikten av screening för tidig upptäckt av cancer. Screening innebär att ett stort antal människor undersöks för till exempel cancer redan innan uppkomsten av symtom, vilket ökar chansen att cancern upptäcks i tid och rätt behandling kan sättas in. I Dalarna får invånare kallelse till screening för livmoderhalscancer, bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer.

Allmän screening i Dalarna för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Under 2023 får personer födda 1957, 1959, 1961, och 1963 erbjudande om provtagning för blod i avföringen. Personer folkbokförda i Dalarna i åldrarna 60–74 år kommer att erbjudas provtagning vartannat år.
– Det här är ett mycket betydelsefullt förebyggande arbete och Dalarna har ett högt deltagande i screeningen sedan vi startade mars 2021, säger Daniel Sjöberg, överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Dalarna.

Läs mer om screening för tjock- och ändtarmscancer här: Lämna prov för att upptäcka cancer i tjocktarmen eller ändtarmen - 1177

Allmän screening för bröstcancer i Dalarna

Alla kvinnor i Dalarna mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi, det vill säga undersökning av brösten. Kvinnor i åldrarna 40–54 år kallas med 18 månaders intervall och kvinnor i åldrarna 55–74 år kallas vartannat år. Årligen kallas cirka 36 000 kvinnor och av dessa deltar runt 83 procent.

– Dalarnas kvinnor är duktiga på att gå på sina hälsokontroller men vi önskar så klart att alla deltar. Det är viktigt att gå när man blir kallad då mammografi i många fall upptäcker bröstcancer innan kvinnan själv känner den, tidig upptäckt räddar liv, säger Anita Johansson, platschef mammografin. Läs mer om mammografi här: Mammografi - 1177

Cellprovtagning för livmoderhalscancer i Dalarna

Kvinnor mellan 23 och 70 år kallas till gynekologiskt cellprov med tre till sju års intervall.

– Regelbunden gynekologisk cellprovtagning har erbjudits i Sverige sedan slutet av 1960-talet, vilket kraftigt har minskat dödligheten i livmoderhalscancer, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare.

Region Dalarna har också infört självprovtagning för HPV (humant papillomvirus) som ett alternativ till prov taget vid gynekologisk undersökning. Till en början gäller erbjudandet endast personer som av någon anledning inte har lämnat ett vanligt cellprov på många år.

– Vi vill på det här sättet göra provtagningen ännu mer tillgänglig och nå en grupp kvinnor som kan ha en särskild risk. Om det faller väl ut kan självprov komma att erbjudas till ytterligare grupper framöver, säger Åsa Wiking, samordningsbarnmorska.

Utöver gynekologiskt cellprov och HPV-prov kan vaccin mot HPV vara en effektiv åtgärd för att ytterligare minska förekomsten av livmoderhalscancer och flera andra cancerformer. I Dalarna erbjuds både pojkar och flickor i årskurs fem vaccination mot HPV.

– Jag uppmuntrar alla vårdnadshavare att låta vaccinera sina barn mot HPV. På sikt kan cellprovtagning och vaccinering tillsammans till och med utrota livmoderhalscancer, säger Sara Hogmark.

Genom att ta cellprov eller självprov vid varje kallelse minskar risken att bli sjuk i cancer i livmoderhalsen med 90 procent. Mer information om cellprovtagning finns här: Lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen - 1177

Så här funkar kallelse för cancerscreening

Alla invånare i Sverige som uppfyller kriterierna för screening kallas. Undersökningarna kostar ingenting för dem som deltar.

Läs mer på: Upptäck och förebygg cancer - 1177

Regionerna samarbetar i en nationell informationskampanj

En förutsättning för att öka deltagandet i screening är att öka människors kunskap om betydelsen av att upptäcka cancer tidigt. Därför går nu Sveriges regioner tillsammans med Regionala cancercentrum och 1177 ihop i en gemensam informationskampanj om screening syns i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet. Det hålls också webbinarier för vårdpersonal och medarbetare i regionerna om screening mot cancer idag och i framtiden för att öka kunskapen om screening.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka