Dalating 2024

Dags för Dalating!

Pressmeddelande – 25 mars 2024

Den 26 mars samlas länets aktörer – kommuner, näringsliv, civilsamhälle, myndigheter samt akademi på Dalating – en heldag med fokus på Dalarnas utveckling. Årets tema handlar om hur man tillsammans i länet kan skapa framtidstro, hantera förändringar och fortsätta att utvecklas – även i osäkra tider.

Dagen arrangeras på Galaxen i Borlänge och under dagen varvas föreläsningar om hur det går för Dalarna med inspirerande exempel från länet och kraftsamlingar kring Dalarnas utmaningar. Bland de medverkande finns bland andra strateger från Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län och forskare från Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Med i programmet är även landshövding Helena Höij, regiondirektör Anna Thörn och regionråden Elin Norén och Birgitta Sacrédeus.

En av huvudpunkterna är ”Hur ligger vi till i Dalarna idag?” om aktuella siffror och analyser kring läget i Dalarna och hur utvecklingen i länet ser ut.

– Vi ser en spännande utveckling i Dalarna nu med stora investeringar och företagsetableringar på flera håll. Det skapar positiva förväntningar för hela samhället, samtidigt lever vi i utmanande ekonomiska tider vilket innebär en svår balansgång för många kommuner. Krig i omvärlden, tilltagande klimatkris och svåra frågor kring hur vi kan skapa ett gott liv i Dalarna framöver skapar oro på flera olika nivåer. Därför är det viktigt att vi tillsammans i Dalarna arbetar för att stärka sammanhållningen och förbättra förutsättningarna för en hållbar regional utveckling, säger Anna Klerby, strateg på Region Dalarna.

Konferensen arrangeras av Region Dalarna tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län och har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Programmet i sin helhet finns att hitta på Dalating - Region Dalarna.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka