Europeiska unionens flagga

Dalarna och Lugnet – en europeisk plats för utveckling av hälsosamma samhällen och människor i rörelse

Pressmeddelande – 22 december 2023

Den 14 december meddelade Interreg Europe monitoring committee (Europeiska Unionen) att Dalarna, tillsammans med sex andra EU-regioner, har beviljats medel för samverkan kring samhällsnyttiga och spännande innovationsprojekt inom området idrott, fritid och folkhälsa för alla.

– I Dalarna kan vi genom anläggningarna på Lugnet tillsammans med företag och våra offentliga uppdrag för hälsa och teknik erbjuda smarta samarbeten. Det handlar om inkluderande möjligheter till ökad rörelse och livskvalité för Dalarnas invånare och besökare. Vi tror på satsningar som lyfter det hållbara samhället, och på att vara med och utveckla detta tillsammans med andra europeiska regioner, säger FoU-direktör Björn Äng och näringslivschef Jonny Gahnshag vid Region Dalarna.

Projektet, ACTIVE ID, syftar till att främja såväl nationell som internationell samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de olika regionerna gällande hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter kopplat till näringsliv inom idrott och fritid genom utveckling där flera behövs, med fokus på att anpassa sig till pandemier och klimatförändringar. Dalarna kommer att vara en aktiv partav konsortiet och bidra till att förstärka innovationsekosystem, stärka åtgärder för att främja innovation och stödja kompetensutveckling för små och medelstora företag inom idrott och fritid.

Fakta om Interreg Europe

Är ett europeiskt samarbetsprogram för utbyte och lärande för att förbättra policies inom regional utveckling. Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Projekten kan genom erfarenhetsutbyte, innovativa arbetssätt och kapacitetsuppbyggnad hitta lösningar på regionala utvecklingsfrågor. Man kan exempelvis genomföra seminarier, workshops, studiebesök och peer review för att utveckla och förbättra policys på lokal, regional och nationell nivå.

Programmet omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Det är därmed möjligt att samarbeta med aktörer i Europa med liknande förutsättningar och utmaningar för att lära av varandra.

Inom programmet finns möjlighet att för projekt att arbeta med insatser inom samtliga av EU:s politiska mål för 2021–2027:

  1. Ett smartare EU: t ex innovation, digitalisering, smart specialisering, konkurrenskraft hos små och medelstora företag.
  2. Ett grönare EU: t ex energiomställning, förnybara energikällor, klimatarbete, cirkulär ekonomi.
  3. Ett mer sammankopplat EU: strategiska transportnät, hållbar mobilitet.
  4. Ett mer socialt EU: t ex utbildning, social inkludering, jämlik hälso-och sjukvård, kultur, hållbar turism.
  5. Ett EU som står närmare medborgarna: landsbygdsutveckling, hållbar stadsutveckling.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka