Närbild på Dalatrafiks logotyp på en buss

Dalatrafik bjuder in till dialog med resenärer och allmänhet den 30 november

Pressmeddelande – 29 november 2023

Stora förändringar av kollektivtrafiken pågår i Dalarna. Därför vill Dalatrafiks ledning både möta och skapa dialog med såväl resenärer som allmänhet. Den 30 november besöker vi fem platser i Dalarna för att lyssna på och fånga upp tankar och åsikter om Dalarnas kollektivtrafik.

Åtgärdsprogram med 34 punkter

Ett åtgärdsprogram med 34 förbättringspunkter har tagits fram i samarbete med förare, trafikföretag och kommuner. Här ingår förbättrad punktlighet, översyn av bytestider, anpassning av biljettutbud till nya resvanor, bättre service med mera. Förbättringarna införs succesivt från och med hösten 2023.

Strategi för nya zoner och priser

Strategi för nya zoner och principer för prissättning har beslutats av regionfullmäktige i Region Dalarna. Det ska vara enkelt och smidigt att åka med Dalatrafik. Vi kommer att erbjuda efterfrågade biljettprodukter och minska antalet zoner. Priserna påverkas av det trafikutbud som finns tillgängligt. Förslaget innebär också att biljettpriserna totalt sett ökar med 4 procent under 2024.

Effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringarna är en del i Region Dalarnas arbete med få ekonomin i balans. När resurserna minskar är det inte försvarbart att köra busstrafik med inga eller få resenärer. Minskningen av antal turer görs i två steg. Första steget sker i samband med att nya tidtabeller införs den 10 december. Andra steget införs den 26 februari 2024.

Träffa Dalatrafiks ledning

Dalatrafiks ledning och försäljningsavdelning delar upp sig för att hinna besöka många platser i Dalarna. Den 30 november klockan 14.00–16.30 besöks följande platser:

  • Mora resecentrum
  • Borlänge resecentrum
  • Knutpunkten i Falun
  • Ludvika resecentrum
  • Avesta busstation.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka