Genrebild på läkare och patient

Dalfolket har fortsatt positiv upplevelse av primärvården

Pressmeddelande – 16 februari 2024

83,5 procent av dalfolket som deltagit i den nationella patientenkäten tycker att tillgängligheten till deras vårdcentral är god. ”Vi ska vara stolta över att vi återigen ligger i toppen av alla regioner i Sverige”, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den nationella patientenkäten som gjordes under hösten 2023 har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler. Som helhet placerar sig Dalarna plats 7 av landets 21 regioner, samma placering som i föregående undersökning (2021).

I enkäten ställs frågor inom flera olika områden. Det handlar till exempel om delaktighet, bemötande, emotionellt stöd, information och tillgänglighet. Majoriteten av de som har svarat på frågorna i Dalarna – 83,5 procent – tycker att tillgängligheten till primärvården är god, vilket kan jämföras med rikets 82 procent.

Dalarnas vårdcentraler ligger över riksgenomsnittet

Enkätens resultat visar att helhetsintrycket av Dalarnas vårdcentraler totalt ligger på 81 procent jämfört med rikets 80,1 procent. De enskilda vårdcentraler i länet som får högst resultat vad gäller helhetsintryck är:

  • Vårdcentral Kvarnporten – 93 procent
  • Vårdcentral Sälen – 91,7 procent
  • Vårdcentral Särna – 91,1 procent
  • Vårdcentral Långshyttan – 90 procent

Andra områden där Dalarna ligger över rikssnittet är respekt och bemötande med 87 procent jämfört med rikets 86 procent och delaktighet med 81 procent jämfört med rikets 80 procent.

– Jag är mycket stolt över resultatet som vårdcentralerna får av dalfolket. Det är tuffa tider med många utmaningar, det är ett svårt ekonomiskt läge och stor konkurrens gällande rekrytering. Samtidigt finns det stora förväntningar på vad våra verksamheter ska leva upp till, säger Helén Kastemyr, divisionschef primärvård Region Dalarna.

Många upplever att läkare tar upp tobaks- och alkoholvanor

Många patienter i Dalarna upplever att läkaren diskuterar deras tobaks- och alkoholvanor. När det gäller diskussioner om tobaksvanor ligger Dalarnas resultat på 32,4 procent, jämfört med rikssnittet på 30,7 procent. Även gällande alkoholvanor ligger Dalarna högre, 31,2 procent, jämfört med rikssnittet på 30,1 procent.

Något färre andel patienter i Dalarna jämfört med riket som helhet upplever däremot att läkaren diskuterar deras motionsvanor och matvanor. Dalarna ligger på 42 procent gällande motionsvanor, jämfört med rikssnittet på 43 procent. Gällande matvanor ligger Dalarna på 29,8 procent, jämfört med rikets 31,2 procent.

Fakta: Nationella patientenkäten

Nationella patientenkäten (NPE) är en återkommande nationell undersökning av patientupplevelser inom svensk hälso- och sjukvård. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Årets nationella patientenkät har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler. 2 683 personer över 18 år i Dalarna har svarat på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 47 procent jämfört med rikets 41 procent. Datainsamlingen gjordes under hösten 2023.

Nationell patientenkät primärvård 2023

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka