Två personer promenerar i snötäckt skog

Dalfolket tredje bäst i landet på screening mot tjock- och ändtarmscancer

Pressmeddelande – 4 januari 2024

Av nästan 11 000 invånare i Dalarna som under 2022 erbjudits screening mot koloncancer har över 7 000 tackat ja, vilket är landets tredje högsta deltagande. Det visar Sverekks, det svenska kvalitetsregistret för koloskopi och kolorektalcancerscreening. ”Vid tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer kan så gott som alla botas, det är därför viktigt att alla som erbjuds screening deltar” säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Sedan screening mot tjock- och ändtarmscancer infördes i Dalarna mars 2021 fram till slutet av 2022 har över 14 000 erbjudanden till provtagning skickats ut, varav drygt 9 000 lett till deltagande. Under 2022 deltog 66 procent av de som fått erbjudande till screening, vilket är över rikssnitt och tredje högsta deltagandefrekvens i Sverige. Gotland och Stockholm hamnar på en första och andra plats, med 74 respektive 68 procent deltagande under 2022.

– Det här är ett mycket betydelsefullt förebyggande arbete och Dalarna har sedan start haft ett högt deltagande, säger Daniel Sjöberg, överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Dalarna.

Under 2024 kommer folkbokförda personer i Dalarna i åldrarna 60-72 år att erbjudas provtagning för blod i avföringen. Provtagningen sker vartannat år med start vid 60 år.

Mer information

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka