Susanne Schmidt, Tove Ryde och Fredrik Ehrling från avdelningen för läkemedelsförsörjning tar emot Region Dalarnas miljöpris 2024

De får Region Dalarnas miljöpris 2024

Nyhet – 10 juni 2024

Under regionfullmäktige sammanträde den 10 juni delades Region Dalarnas miljöpris ut till avdelningen för läkemedelsförsörjning (LMF) för arbetet med att minska miljöpåverkan från Region Dalarnas läkemedelsanvändning.

Miljörådets motivering lyder:

Genom att göra tillgängliga läkemedel sökbara mellan vårdavdelningar, bevaka utgångsdatum och omfördela läkemedel med kort hållbarhet till verksamheter med större åtgång gör avdelningen för läkemedelsförsörjning ett viktigt arbete för att optimera Region Dalarnas läkemedelsanvändning och undvika onödig kassation. Arbetssättet bidrar till ett effektivt resursutnyttjande som är gynnsamt för både miljö och ekonomi. Avdelningens ambitioner och arbetssätt är föredömligt och en inspiration för andra verksamheter.

Tillverkning, användning och avfallshantering av läkemedel påverkar miljön på olika sätt, vilket är en global utmaning. Under hela läkemedlets livscykel behövs insatser av olika karaktär för att minska risken för påverkan på miljön. Avdelningen för läkemedelsförsörjning tar genom sitt arbete ansvar för att minska miljöpåverkan från avdelningens verksamhet, i Dalarna och i världen. Arbetet bidrar till att uppnå målen om minskad miljöpåverkan från läkemedel, minskat avfall per vårdtillfälle samt främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Region Dalarnas hållbarhetsprogram 2022-2025.

Region Dalarnas miljöpris

Region Dalarna delar årligen ut ett miljöpris till någon eller några i organisationen som har gjort ett bra miljöarbete. Det kan vara en verksamhet, arbetsgrupp eller regionanställd. Priset finns för att lyfta och uppmärksamma de som har gjort en insats för att minska organisationens miljöpåverkan. Priset finns även för att skapa engagemang och sprida inspiration till andra i organisationen och på så sätt minska tröskeln för förändring. Alla anställda i Region Dalarna kan nominera och nomineras till miljöpriset, Region Dalarnas miljöråd beslutar vem som tilldelas priset.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka