Från vänster: Mari Rustad (S), Madeleine Gustafsson, Evelina Candell Jerksdotter, Karin Gunnars Hellgren, Kristina Hedman.

De fick Folktandvården Dalarnas utbildningsstipendium 2024

Pressmeddelande – 29 januari 2024

Fyra tandvårdsstudenter tilldelades Folktandvården Dalarnas utbildningsstipendium under tandvårdsnämnden den 29 januari 2024. ”Folktandvården Dalarna är angelägna om att stödja och uppmuntra blivande tandvårdspersonal”, säger ordförande Mari Rustad (S).

I år tilldelades två tandsköterskestudenter, en tandhygieniststudent och en tandläkarstudent stipendiet. Stipendiaterna har alla koppling till Dalarna men studerar på olika håll i landet – Falun, Västerås, Karlstad och Umeå.

– Jag är verkligen imponerad över organisationen och alla fantastiska medarbetare. Dalarna är stället där jag ser mig själv i framtiden! säger stipendiaten Arvid Bengtsson, tandläkarstudent.

– Stipendierna är en del av Folktandvården Dalarnas arbete för att främja blivande och befintlig tandvårdspersonal samt bidra till fortsatt engagemang till utbildning och karriär inom tandvården, säger ordförande Mari Rustad (S).

Folktandvården Dalarnas utbildningsstipendium 2024 tilldelas:

 • Kristina Hedman, tandsköterskestudent
 • Madeleine Gustafsson, tandsköterskestudent
 • Evelina Candell Jerksdotter, tandhygieniststudent
 • Arvid Bengtsson, tandläkarstudent
 • Sökande ska studera på tandläkar-, tandhygienist- eller tandsköterskeprogram och måste kunna uppvisa godkända studieresultat.
 • Tandläkarstudenter kan söka tidigast från termin sex, tandhygieniststudenter från termin två och tandsköterskestudenter från termin ett.
 • Tandläkar- och tandhygieniststudenter kan söka stipendiet två gånger.
 • Sökande som studerar till tandsköterska ska studera på nationellt godkänd YH-utbildning
 • Sökande ska ha ett genuint intresse för Dalarna, ansökan ska innehålla en personlig motivering till varför studenten ska erhålla stipendiet.

Om Folktandvårdens utbildningsstipendium

Folktandvårdens stipendier inrättades vårterminen 2022 med syfte är att attrahera och behålla blivande och befintliga medarbetare och därmed bidra till länets kompetensförsörjning.

Kriterier för att söka

 • Sökande ska studera på tandläkar-, tandhygienist- eller tandsköterskeprogram och måste kunna uppvisa godkända studieresultat.
 • Tandläkarstudenter kan söka tidigast från termin sex, tandhygieniststudenter från termin två och tandsköterskestudenter från termin ett.
 • Tandläkar- och tandhygieniststudenter kan söka stipendiet två gånger.
 • Sökande som studerar till tandsköterska ska studera på nationellt godkänd YH-utbildning
 • Sökande ska ha ett genuint intresse för Dalarna, ansökan ska innehålla en personlig motivering till varför studenten ska erhålla stipendiet.

Övriga krav:

Svenskt personnummer

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka