Björn Ahlström, forskare Region Dalarna, disputerar.

Disputation Björn Ahlström: sepsis och covid-19 inom den svenska intensivvården

Pressmeddelande – 14 maj 2024

Den 1 mars 2024 disputerade Björn Ahlström, överläkare i anestesi och intensivvård på Falu lasarett samt forskare vid CKF och Uppsala universitet. Avhandlingen undersöker olika aspekter av sepsis och covid-19.

Avhandlingen undersöker riskfaktorer för svår sjukdom och död vid covid-19 samt långtidsutfall efter intensivvård för covid-19 och sepsis. Forskningsprojektet påbörjades i syfte att utforska sepsis som riskfaktor för senare kronisk sjukdom och dödsfall.

– När covid-19-pandemin slog till i Sverige 2020, började vi också undersöka riskfaktorer för ogynnsamma händelser efter covid-19 samt beskriva den funktionella återhämtningen efter svår covid-19, säger Björn Ahlström, överläkare i anestesi och intensivvård, medicinskt ledningsansvarig för intensivvårdsavdelningen i Falun och forskare vid Centrum för klinisk forskning, (CKF) vid FoU-enheten i Region Dalarna.

Sepsis, även kallat blodförgiftning, är en allvarlig reaktion på infektion som förekommer hos en stor del av patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA) över hela världen. 30–35 procent av patienterna med sepsis som får intensivvård avlider inom 30 dagar.

Ökad risk att dö i infektioner många år efter intensivvård

Det svenska intensivvårdsregistret och flera andra kvalitets- och befolkningsregister har använts i studierna som visar att patienter som vårdats på IVA med sepsis kan ha ökad risk att dö i infektioner många år efteråt.

– Vi fann en förvånansvärt liten association mellan sepsis och dödsfall, men däremot att överlevare har en ökad risk för att dö i infektioner långt efter intensivvården, säger Björn Ahlström.

Kronisk sjukdom riskfaktor vid intensivvård för både sepsis och covid-19

När det gäller riskfaktorer för IVA-vård och dödsfall på IVA, har förekomst av flera vanliga kroniska sjukdomar och läkemedelsbehandlingar hos IVA-patienter med covid-19, jämförts med slumpmässiga kontrollpersoner.

– Vi jämförde också IVA-patienter som skrivits ut levande med dem som skrivits ut avlidna. Vi fann ett samband mellan dessa ogynnsamma utfall och flera kroniska sjukdomar och läkemedelsbehandlingar, säger Björn Ahlström.

För att bättre förstå innebörden av kroniska sjukdomar, ålder och kön som riskfaktorer för kortsiktig dödlighet jämfördes de i statistiska modeller mellan tre grupper av IVA-patienter: covid-19, sepsis och akut andningssviktssyndrom.

– Vi fann mycket liknande påverkan av de kroniska sjukdomarna på de olika grupperna av IVA-patienter. Dock var högre ålder starkare kopplad till dödlighet vid covid-19 än vid både sepsis och akut andningssviktssyndrom, säger Björn Ahlström.

Många med covid-19 som IVA-vårdats är fortfarande sjukskrivna ett år senare

Avhandlingen visar också att många patienter med covid-19 som intensivvårdats fortfarande var sjukskrivna ett år senare.

– Detta kunde inte förklaras av ålder, kön eller andra faktorer och är ett tecken på en bristande återhämtning, säger Björn Ahlström som sammanfattar resultaten:

– Samtidigt som sepsis inte verkar öka risken för demens, verkar det ha en viss effekt på långsiktig dödlighet och vara förknippad med långsiktiga infektionskomplikationer. Kroniska sjukdomar som riskfaktorer hos IVA-patienter med covid-19, sepsis och akut andningssviktssyndrom kan vara mer kopplade till andra omständigheter än diagnosen. Dessutom är den långsiktiga återhämtningen efter covid-19 nedsatt hos en stor del av de intensivvårdade patienterna.

Avhandlingen heter The epidemiology of risk factors and short- and long-term outcome in the Swedish intensive care cohort.

Länk till avhandlingen: https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1825722

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka