My Blohm, forskare vid Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Dalarna, disputerar vid Karolinska institutet i Stockholm

Disputation My Blohm: ökad säkerhet vid gallkirurgi

Pressmeddelande – 10 januari 2024

Den 8 december 2023 disputerade My Blohm vid Karolinska Institutet i Stockholm. My är kirurg vid Mora lasarett och forskare vid Centrum för klinisk forskning i Region Dalarna. Avhandlingen handlar om säkerhet inom gallkirurgi, med fokus på utveckling av organisation, kirurgi och teknik.

Avhandlingen heter Treatment of Cholelithiasis and Acute Cholecystitis – Surgical Safety in Gallstone surgery. I korthet är slutsatserna av avhandlingens fem delarbeten att:

  1. Patienter med akut gallblåseinflammation ska opereras så snart som möjligt, helst inom två dygn efter ankomst till sjukhus.
  2. Operationsvolymer är viktigt där högvolymskirurger och högvolymssjukhus har bättre resultat och kortare operationstider i gallkirurgi.
  3. Kvinnliga kirurger har ett mer fördelaktigt resultat än manliga kirurger i gallkirurgi, men opererar lite långsammare.
  4. Ultraljudsdissektion, ett alternativt instrument och teknik för dissektion av gallblåsan, är lätt att lära sig och säkert under inlärningskurvan.
  5. Ultraljudsdissektion och den traditionella operationsmetoden med diatermikrok är båda bra alternativ vid operation av patienter med akut gallblåseinflammation.

My Blohm är forskare på FoU-enhetens Centrum för Klinisk Forskning, CKF vid Region Dalarna och Karolinska Institutet. Hon jobbar även kliniskt som specialistläkare i kirurgi på kirurgkliniken i Mora. Hon är vid sidan av sitt arbete och sin forskning även engagerad i Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi, där hon är vice ordförande, och undervisar regelbundet på Karolinska Institutet i Stockholm.

Resultaten av avhandlingen kan ligga till grund för att öka säkerheten och utveckla gallkirurgin i Sverige. Delarbete tre, som handlar om kvinnliga och manliga kirurgers resultat, fick spridning i media både nationellt och internationellt. Bland annat The Times, The Wall Street Journal och The Guardian uppmärksammade forskningen när delarbetet publicerades i augusti 2023.

Länk till avhandlingen i sin helhet Thesis_My_Blohm.pdf

Om FoU-enhetens Centrum för Klinisk Forskning (CKF)

Dalarna Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscenter som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna. Verksamheten är till för att stödja den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. CKF utgör en positiv och kreativ forskningsmiljö som ger Region Dalarnas medarbetare möjlighet att utveckla sig under sin forskarutbildning och efter doktorsexamen.

CKF erbjuder
• en tvärvetenskaplig forskningsmiljö
• arbetsplats för doktorander/forskare
• seminarieverksamhet
• statistisk rådgivning
• rådgivning/handledning
• forskningsstödjande administration
• tillgång till Uppsala universitets infrastruktur för forskning.
• Utbildning i forskningsmetodik för ST-läkare
• En ”ingång” för forskare som söker patienter till kliniska studier och prövning.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka