Folktandvården Region Dalarnas logotyp

Folktandvården upphandlar driften av tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre

Pressmeddelande – 25 januari 2024

Till följd av bemanningssvårigheter kan nu ansvaret för driften av tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre läggas ut på extern leverantör. ”Vi planerar att upphandla driften av verksamheterna efter beslut i tandvårdsnämnden för att garantera fortsatt närvaro av tandvård i alla kommuner i Dalarna”, säger Mari Rustad (S), tandvårdsnämndens ordförande.

Tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre har i flera års tid varit svåra att bemanna. Vansbro har varit utan fast tandläkare sedan mars 2018 och Idre har varit deltids-bemannad med tandläkare några månader om året och har helt saknat tandläkare i nu över ett år.

– Vårt uppdrag är att garantera tillgång till tandvård i hela Dalarna. Syftet med att upphandla driften av klinikerna är att öka tillgängligheten till tandvård för invånarna i Vansbro och Idre samt närliggande områden. Målet är en jämlik tandvård för befolkningen i länets alla delar, säger Mari Rustad.

En marknadsundersökning genomförs nu för att undersöka om det finns intresse att ansvara för driften av nedan beskrivna tandvårdskliniker i Dalarna. Efter fattat beslut av Region Dalarnas Tandvårdsnämnd läggs en upphandling ut för att hitta en extern utförare. Utföraren får ansvaret för barntandvården och även det så kallade sista-hands-ansvaret för vuxna inom klinikens upptagningsområde. Avtal tecknas med tandvårdsförvaltningen, Region Dalarna för hyra av lokaler med ett andrahandskontrakt samt hyra av inventarier.

Förslaget till beslut att upphandla driften av tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre tas upp på Tandvårdsnämndens möte den 15 februari 2024. Verksamheterna kommer fortsatt att rymmas i samma lokaler som tidigare.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka