Hjälpmedelsshopparna i Dalarna avvecklas

Pressmeddelande – 18 december 2023

Avvecklingen av hjälpmedelsbutikerna i Dalarna pågår just nu och förväntas vara klar våren 2024. ”Möjligheten att få hjälp av våra kunniga medarbetare kommer att finnas kvar”, säger Sofia Knöös, förvaltningschef Dalarnas hjälpmedelscenter.

Hjälpmedelsbutiken som funnits vid Ludvika lasarett är nu stängd och butikerna på Mora lasarett och vid Dalarnas hjälpmedelscenter i Borlänge stänger den 22 december. Butiken vid Falu Lasarett har öppet fram till sista april 2024.

– Det är viktigt att understryka att beslutet inte påverkar tillgången till personligt förskrivna hjälpmedel. Butikerna har varit en viktig kugge i det förebyggande arbetet men målsättningen har redan från början varit att samarbeta med företag på den öppna marknaden för att så småningom avveckla försäljningen av hjälpmedel i egen regi. Ändrat köpbeteende och det nuvarande ekonomiska läget har drastiskt förändrat förutsättningarna och gjort att beslutet tagits. Butikerna har sammantaget gått med förlust sju av de senaste åtta åren, säger Sofia Knöös.

Det svåra ekonomiska läget, nya köpmönster och tillgången till berörda produkter på den öppna marknaden ledde till att Region Dalarna beslutade om att avveckla Region Dalarnas hjälpmedelsbutiker.

– Beslutet påverkar inte personligt förskrivna hjälpmedel. De hjälpmedel som finns i hjälpmedelsbutikerna finns också i andra butiker och på nätet. Vi vill gå från försäljningsverksamhet till att utöka stöd och råd till hjälpmedelsanvändare, säger Lisbeth Mörk Amnelius (DSP), ordförande i hjälpmedelsnämnden.

Utveckling av visningsmiljöer för hjälpmedelsprodukter

Region Dalarnas hjälpmedelscenter har under hösten 2023 arbetat tillsammans med berörda kliniker och länets kommuner för att se över behov av och säkerställa tillgång till hjälpmedel som behöver finnas tillgängliga i direkt anslutning till utskrivning från lasaretten. Arbete pågår även med att ta fram stödmaterial om bland annat förebyggande insatser och egenvård, samt stöd för näthandel. Utvecklingen av visningsmiljöerna fortsätter också. Där kommer det att finnas visningsexemplar av produkter samt tips och råd ges kring stöd för olika vardagsaktiviteter.

– Hjälpmedelsprodukter kommer fortsatt att finnas tillgängliga på andra sätt. Visningsmiljöerna ska fungera som platser där de som behöver kan få stöd och råd när de ska beställa hjälpmedel på nätet. Möjligheten att få hjälp av våra kunniga medarbetare kommer alltså att finnas kvar, säger Sofia Knöös.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka