Syntolkning: Ett par på promenad, äldre par på en parkbänk i bakgrunden

Hur mår dalfolket? Nu genomförs den nationella folkhälsoenkäten

Pressmeddelande – 13 februari 2024

Med start den 13 februari skickas den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till cirka 40 000 personer i Dalarna.

Den nationella folkhälsoenkäten genomförs regelbundet och är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med enkäten är att ta reda på hur befolkningen mår och hur förutsättningarna för hälsa förändras över tid.

– Enkäten ger oss möjlighet att samla in värdefull information som bidrar till att skapa en större förståelse för hur invånarna i Dalarna har det och vilka skillnader som finns i olika delar av länet, säger Junia Joffer, folkhälsoanalytiker.

Enkäten skickas ut digitalt den 13 februari till slumpmässigt utvalda personer i Dalarna i åldern 16 år och uppåt, några dagar senare skickas den också ut i pappersform. Mottagarna kan alltså välja om de vill delta i undersökningen digitalt eller besvara en pappersenkät.

– Det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Resultaten blir en central del i regionen och kommunernas gemensamma arbete för jämlika livsvillkor i Dalarna, fortsätter Junia Joffer.

Johan Hallberg är samhällsmedicinsk läkare vid Region Dalarna och arbetar bland annat med frågor kopplade till folkhälsa och genomförandet av Agenda 2030. Han instämmer i att varje enkätsvar är betydelsefullt.

– Underlaget som enkäten genererar hjälper regionen och kommunerna att planera sina kärnverksamheter efter befolkningens behov, med särskilt fokus på de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande processerna, berättar Johan Hallberg.

Enkäten genomförs regelbundet sedan år 2004 och är ett samarbete mellan Sveriges regioner, Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Resultaten från undersökningen presenteras i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram hos Folkhälsomyndigheten och i regionerna.

Kontaktpersoner
Junia Joffer
023-49 00 00
hallbar.utveckling@regiondalarna.se

Johan Hallberg
023-49 00 00
hallbar.utveckling@regiondalarna.se

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka