Fyra bilder på medarbetare inom hälso- och sjukvården

Invånarna har högt förtroende för Dalarnas hälso- och sjukvård

Pressmeddelande – 5 mars 2024

87 procent av invånarna i Dalarna tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Fler än riksgenomsnittet har också stort förtroende för vården och tycker att väntetiderna är rimliga. Det visar 2023 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

– Det är ett otroligt fint betyg som vi får av invånarna i Dalarna. Trots att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar så håller vården, tack vare medarbetarna, en hög kvalitet med patientens bästa för ögonen. Det är en stark kvalitetsstämpel, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dalarna ligger generellt högt när det gäller förtroende och väntetider visar den senaste hälso- och sjukvårdbarometern. Av invånarna i länet som deltagit i undersökning uppger 87 procent att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket överträffar det nationella genomsnittet på 84 procent. Dessutom har 67 procent av Dalarnas invånare stort förtroende för sjukvården som helhet, jämfört med det nationella genomsnittet på 61 procent.

– Vi vill tacka alla dedikerade medarbetare för deras fantastiska jobb och engagemang. Resultatet visar att vi har fortsatt förtroende från dalfolket och det är ett bra underlag för fortsatt planering, uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

Väntetiderna till besök hos vårdcentral anses rimliga av 72 procent i Dalarna, medan 52 procent anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Siffrorna överstiger det nationella genomsnittet på 63 procent respektive 48 procent. 63 procent av invånarna i Dalarna anser dessutom att vård ges på lika villkor, jämfört med 57 procent för hela landet.

79 procent av invånarna i Dalarna anser att det är positivt när läkare eller annan sjukvårdspersonal diskuterar deras levnadsvanor, inklusive frågor om alkohol- och tobaksbruk samt motions- och matvanor.

Digitaliseringens utmaningar och framsteg

80 procent av invånarna i Dalarna är positiva till att använda 1177 e-tjänster jämfört med rikets 78 procent. Dock ser endast 41 procent av invånarna i Dalarna positivt på att få vård, rådgivning och behandling digitalt, jämfört med 46 procent för hela landet. Samtidigt är 54 procent av invånarna i Dalarna positiva till möjligheten att få vård i hemmet genom hembesök, kombinerat med stöd från digital teknik.

Faktaruta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar, mellan 4 april och 3 juni och mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten. I Dalarna skickades enkäten ut till 1 509 personer.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka