Kortfattat kollektivtrafiknämnden Region Dalarna

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2023-10-11

Pressmeddelande – 11 oktober 2023

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2024

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2024 utgår ifrån mål och uppdrag som återfinns i regionplanen för 2024 – 2026. Kollektivtrafiknämnden har genomfört en måldialog där målformuleringar diskuterats. Utifrån dessa målformuleringar har kollektivtrafikförvaltningen arbetat med framtagande av verksamhetsplan. Målen följer regionplanens tre målområden.

Verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2024 antogs.

M, V och SD deltog inte i beslutet.

Kollektivtrafikens basutbud i Dalarna

Det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Dalarna 2023-2032 identifierar utredning av kollektivtrafikens basutbud som ett strategiskt initiativ för att tydliggöra den framtida inriktningen och den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Kollektivtrafikförvaltningen har i samarbete med konsultföretaget Ramboll och i samverkan länets kommuner gjort en utredning för att ta fram planeringsprinciper och identifiera behov för att göra kollektivtrafiken i Dalarna attraktiv och med en högre grad av självfinansiering. Basutbudet ska utgöra en struktur för den standard av kollektivtrafik som kan erbjudas i olika delar av länet.

Innan förvaltningen tar fram ett slutligt förslag och lämnar det för beslut till kollektivtrafiknämnden skickas förslaget på remiss till kommuner, angränsande regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiska partier och trafikföretag.

Remissperioden föreslås vara 15 oktober 2023 till och med 31 januari 2024. Remissynpunkterna sammanställs och beaktas i det förslag från förvaltningen som kommer att behandlas av kollektivtrafiknämnden och slutligt beslutas i regionfullmäktige under våren 2024.

Remissen godkändes och sänds ut enligt sändlista

Reducering av trafikkostnader för att uppnå en ekonomi i balans

Ärendet utgick från dagens sammanträde och återkommer när underlaget är kvalitetsgranskat. Ordförande kallar till sammanträde när det skett.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden


Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?

Här finns kortfattat från alla nämnder: Kortfattat - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka