Syntolkning: Kortfattat kultur- och bildningsnämnden

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2023-12-06

Pressmeddelande – 6 december 2023

Nyhetsnotiser från kultur- och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Strategi för kulturella och kreativa näringar i Dalarna

Forma framtiden, det är namnet på Region Dalarnas strategi för kreativa och kulturella näringar (KKN). I mer än 15 år har Region Dalarna bedrivit arbete för att främja KKN i länet, men det här är det första strategidokumentet som tagits fram.

- Att formulera en strategi för Dalarna visar på den tydliga viljan att växla upp för att utveckla branschen med mål att få en stark och livskraftig sektor, säger Kristine Brosjö, förvaltningschef för kultur och bildning.

  Strategin beskriver sektorn, dess behov och de insatser som behövs för att KKN i Dalarna ska utvecklas på bästa sätt, till gagn för företagarna, samhällsekonomin och kulturen i Dalarna.

  På dagens sammanträde godkändes strategin av kultur- och bildningsnämnden.


  Nationellt musikresidens i Dalarna

  Under 2024 kommer Region Dalarna i samverkan med Konstnärsnämnden att genomföra ett nationellt vistelsestipendium för musik. Platsen för residenset är Studio Cirkus i Djurås, en musikstudio belägen i ett gammalt missionshus i byn.

  Det här ger musikkonstnärer möjlighet att bidra till ett nationellt kulturutbyte på kollegial nivå, samt utveckla och fördjupa sitt konstnärskap i en professionell studiomiljö. För Region Dalarna innebär residenssamarbetet tydliga kopplingar till både kulturpolitiska mål, men även till andra närliggande politikområden som till exempel regional utveckling.

  - En satsning på residensverksamhet kan förstärka regionens attraktionskraft för konstnärer vilket på sikt kan leda till att fler yrkesverksamma konstnärer bosätter sig i regionen. Ett starkt, varierat kulturliv är också attraktivt för Dalarnas invånare, och en levande region kan attrahera både företag och boende att söka sig till länet, säger Hans Johansson, ordförande i kultur och bildningsnämnden.


   21 miljoner kronor i verksamhetsstöd till föreningar och studieförbund

   Civilsektorn har stor betydelse för hälsa, livskvalitet och för en hållbar utveckling av Dalarna. Som ett led i att bidra till detta kan föreningar, folkrörelser, organisationer och studieförbund söka bidrag för sin verksamhet från Region Dalarna. På dagens sammanträde beslutade kultur- och bildningsnämnden att fördela 21 miljoner kronor till verksamhetsstöd.

   - Att människor kan förenas och arbeta i frivilliga organisationer för sina värden eller intressen är en betydelsefull faktor för ett vitalt och attraktivt län. Ett engagerat föreningsliv stimulerar tillväxt inte minst inom tjänstesektorn och besöksnäringen, säger Hans Johansson, ordförande i kultur och bildningsnämnden.

    SD avstod från att delta i beslutet.


    Vill du veta mer?

    Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka