Grafisk illustration Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-10-19

Pressmeddelande – 19 oktober 2023

Verksamhetsplan och budget 2024 för regionala utvecklingsförvaltningen

Nämnden fastställde verksamhetsplan för regionala utvecklingsförvaltningen. Förvaltningen kommer under 2024 fokusera på att:

  • Kvalitetssäkra hållbarhetsperspektiven i beredning och uppföljning av projektstöd, företagsstöd och stöd till kommersiell service.
  • Vidareutveckla förvaltningens interna processer, särskilt hanteringen av nämndens egen projektverksamhet, nämndens roll som finansiär av projekt och kommunikation.
  • Vidareutveckla samverkan med andra förvaltningar inom Region Dalarna och med andra regioner.
  • Följa upp arbetet med Dalastrategin genom bland annat arrangemangen Dalating och Dalalab.
  • Ta fram planerings/beslutsunderlag med utgångspunkt från perspektiven fysisk mobilitet, digital tillgänglighet och rumslig närhet.
  • Vidareutveckla kompetensförsörjningsarbetet för en bättre matchning.
  • Vidareutveckla innovations-och främjarsystemet.
  • Öka insatserna inom miljö-, energi (effekt) och klimat.
  • Öka insatserna för jämlika och jämställda livsvillkor.

(SD), (M) och (V) deltog inte i beslutet.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Förstudie Europeisk samverkan för ökad innovationskraft och grön omställning
Syftet med förstudien är att bygga nätverk med europeiska aktörer och på sikt utveckla förmåga och kapacitet hos regionala utvecklingsförvaltningarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland inom området smart specialisering.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 399 723 kronor
Projektperiod: 2023-09-11-2023-11-30

Projekt: Hållbar export och internationell försäljning (HEIF)
Projektets syfte är att öka utländska gästnätter, omsättningen i regionens besöksnäring och stärka företagen i besöksnäringen i Dalarna. Detta kommer man göra genom marknadsföring av länet, att göra företagen redo för och mer självgående i att sälja sina produkter internationellt och i att vara attraktiva för den utländska gästen som gör allt mer medvetna val.

Stödmottagare: Visit Dalarna
Projektet beviljas med högst 5 468 573 kronor
Projektperiod: 2024-01-01-2026-12-31

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka