Grafisk illustration för Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-11-22

Pressmeddelande – 22 november 2023

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämnden med ett urval av de politiska besluten.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: MIGHTY EDIH
Syftet med projektet är att öka den digitala mognadsgraden hos små- och medelstora företag och offentlig sektor genom kompetenshöjande aktiviteter, ekonomiskt stöd, testmiljöer och nya samarbeten.

Stödmottagare: Rise Research Institute
Projektet beviljas med högst 3 005 530 kronor
Projektperiod: 2023-11-01-2027-02-28

Projekt: Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn
Projektets syfte är att utveckla effektivare testmiljöer för att ta till vara innovationer som kan skapa förbättringar i Dalarnas bygg- och fastighetssektor.

Stödmottagare: Byggdialog Dalarna
Projektet beviljas med högst 5 950 463 kronor
Projektperiod: 2024-01-01-2026-12-31

Projekt: Stärkt exportkapacitet
Projektets syfte är att stärka exportkapaciteten i Dalarna genom att inspirera, kunskapshöja och erbjuda ett tydligt och tillgängligt exportfrämjandesystem till nytta för företagen.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 4 850 000 kronor
Projektperiod: 2024-01-01-2027-10-31

Projekt: Resurseffektiva företag
Projektets syfte är att stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och energi- och materialkartläggningar.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 3 886 782 kronor
Projektperiod: 2024-01-01-2026-12-31

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka