Händer på en gravidmage.

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossningsvården i Dalarna

Pressmeddelande – 4 juli 2024

I Dalarna är kvinnor nöjda med den vård och bemötande de fått i samband med förlossning visar den nationella graviditetsenkäten. Arbete pågår också för att utveckla efterförlossningsvården med en ny postpartummottagning i Region Dalarna.

– Vi kan vara stolta över Dalarnas resultat eftersom vi lyckats hålla jämn nivå med föregående års resultat men det visar även att vårt långsiktiga arbete ger effekt säger Emelie Sternö, överläkare och verksamhetschef, kvinnosjukvården Region Dalarna.

SKR:s Graviditetsenkät för 2023 visar att nio av tio kvinnor i Dalarna känner sig trygga med förlossningsvården. Lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn.

– Vi tror att de insatser som genomförts i Region Dalarna bidrar till ett positivt resultat, till exempel att vi genomfört satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Vi har sedan flera år använt den statliga förlossningssatsningen till betald barnmorskeutbildning, vilket har gett en positiv effekt. Vi är fullbemannade på förlossning och BB och har ingen hyr-eller bemanningspersonal, vilket bidrar till en trygg vård och god arbetsmiljö, säger Emelie Sternö.

Ny postpartummottagning ska erbjuda hjälp efter förlossningen

Graviditetsenkätens resultat visar att det även finns förbättringsområden. 22 procent av kvinnorna som upplevt fysiska besvär efter förlossning uppger att de inte vet var de ska vända sig för att söka vård, de upplever även att de inte har fått stöd vid amningsbesvär.

– Det är viktigt att alla gravida och nyförlösta kan beskriva sina upplevelser och resultatet är ett värdefullt verktyg för att förstå vad vi behöver utveckla och förbättra i hela förlossningsvårdkedjan. Till exempel bättre information om vart man ska vända sig för att få rätt stöd vid eventuella besvär efter sin förlossning. Vi bygger just nu upp en postpartummottagning som troligen kommer igång i höst, säger Emelie Sternö.

Till postpartummottagningen går det att vända sig för alla typer av besvär som kan uppstå efter förlossningen och hjälp erbjuds både fysiskt och digitalt.

– Det ska vara tydligt vart man ska vända sig när man går hem från BB eller förlossning och man ska kunna ringa ett och samma nummer eller använda sig av 1177 för att nå postpartummottagningen, säger Emelie Sternö.

Fakta: Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyförlösta i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga upplevelser av hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en trygg vård hela vägen – före, under och efter graviditeten.

Graviditetsenkäten genomförs som en del av överenskommelsen mellan SKR och staten för en förförbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Se mer om nationella resultat graviditetsenkäten på SKR:s webbplats.

Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd. Läs mer på 1177.se/Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka