Kvinna som snyter sig

Minska smittspridningen av covid-19 och andra luftvägsinfektioner

Pressmeddelande – 2 november 2023

Smittspridningen av covid-19 ökar just nu i Dalarna, samtidigt som det är säsong för andra luftvägsinfektioner. ”Alla kan bidra till att hålla ner smittspridningen och det är fortsatt viktigt för riskgrupper att ta de doser vaccin som rekommenderas”, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Smittskydd Dalarna kan se att smittspridningen av covid-19 i länet har ökat den senaste tiden, samtidigt som det är säsong för övriga luftvägsinfektioner. Just nu vårdas ett 40-tal personer i Region Dalarnas slutenvård som har testats positivt för covid-19, men majoriteten är inlagda på grund av annan sjukdom.

– Vi förväntar oss en fortsatt ökning både när det gäller bekräftade fall och antal personer som vårdas i slutenvård med covid-19. När det nu blir kallare börjar också influensasäsongen, säger Fredrik Rücker.

Det sker ingen bred covid-provtagning av allmänheten i Dalarna. Provtagning görs vid luftvägsinfektion som behöver sjukvård och vid utbrott inom vård och omsorg, men ökningen speglar sannolikt en ökad smittspridning i samhället i stort.

– Det är viktigt att alla hjälps åt att bromsa smittspridningen av covid-19 och andra luftvägsinfektioner såsom influensa. Alla som rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 bör vaccinera sig och detsamma gäller för influensavaccinering, säger Fredrik Rücker.

Du som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa under hösten kan vaccinera dig från och med den 7 november.

Enkla råd för att undvika att bli smittad av influensa och covid-19

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Använd gärna handsprit.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun.
  • Undvik nära kontakt med personer som du vet redan är sjuka.

Länk till tidigare pressmeddelande

Undvik att bli allvarligt sjuk – vaccinera dig mot covid-19 och influensa - Region Dalarna

Länkar till mer information

Om covid-19 på 1177.se

Om förkylning och influensa på 1177.se

Om vaccination mot covid-19 och influensa på 1177.se

Om vaccination mot covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Om vaccination mot influensa från Folkhälsomyndigheten

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka