Ungdomar umgås utomhus

Mora Ungdomshälsa – en dörr in för unga mellan 13 och 25 år

Nyhet – 7 november 2023

Under vecka 44 2023 öppnade Mora Ungdomshälsa, ett samarbete mellan Mora kommun och Region Dalarna som ska bidra till en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsa i länet. "Det är otroligt viktigt att barn och unga får den hjälp de behöver i rätt tid och av rätt profession" säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ungdomshälsan, som består av ungdomsmottagningen samt delar av elevhälsan, socialtjänsten och vårdcentralen erbjuder ungdomar ett samlat, lättillgängligt och nära stöd under samma tak.

– Äntligen kan vi öppna dörrarna till Mora Ungdomshälsa där vi kommer att kunna möta ungdomar på ett samlat sätt. Vi behöver samarbeta mer och "fösa ihop stolarna" mellan våra verksamheter för att samla våra gemensamma resurser. När våra ungdomar behöver oss så måste det vara lätt att få det stöd som de behöver, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.

Genom ökad samverkan ska ungdomar erbjudas mer sammanhållna insatser med fokus på att främja hälsa samt förebygga, tidigt upptäcka och vårda ohälsa.

– Vi har arbetat uthålligt och länge med detta och vi är nu oerhört glada för att vi äntligen öppnar en sammanhållen ungdomshälsa, på ungdomars villkor. Vi hoppas och tror att det skapar förutsättningar för att unga ska få rätt stöd i rätt tid och att färre ska behöva insatser från barn- och ungdomspsykiatrin, säger Eva Nordin-Olsson, verksamhetschef på Mora vårdcentral.

Mora Ungdomshälsa är ett resultat av det utvecklingsarbete som Region Dalarna och Dalarnas kommuner bedriver för att ha en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsa i länet.

– Att samla allt under samma tak kommer bidra till att vi kan arbeta mer förebyggande och undvika att fler hamnar inom specialistvården på BUP. Det kommer också bidra till att personerna inte bollas runt mellan olika instanser, utan här kraftsamlar kommun och region tillsammans, säger Sofia Jarl.

– Det är väldigt efterlängtat att vi nu kan öppna Mora Ungdomshälsa och får möjlighet att fortsätta att utveckla verksamheten. Det gör vi genom att samverka, samordna och samskapa med övriga aktörer för våra ungdomars bästa, säger Pia Blomstedt, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Mora kommun.

Ungdomshälsans verksamhet finns på Hantverkaregatan 14. Den officiella invigningen blir den 5 december följt av öppet hus för alla intresserade senare samma dag.

Mer information finns på umo.se samt Mora kommun.

Inomhusbild på Mora Ungdomshälsas lokaler Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka