Kvinna tittar på 1177:s sida om 1177 direkt i en mobiltelefon

Nu öppnar 1177 direkt på alla vårdcentraler i Dalarna

Pressmeddelande – 5 oktober 2023

Den 5 oktober införs 1177 direkt på alla vårdcentraler i länet. ”Digitala vårdtjänster är en självklar del av vårt vårdutbud för att klara framtidens hälso- och sjukvård men också för att erbjuda en god och jämlik vård till våra invånare” säger Helen Kastemyr, divisionschef primärvård.

Från och med torsdag 5 oktober kan alla i Dalarna ta kontakt med sin vårdcentral i länet via 1177 direkt, en ny digital tjänst för att söka vård. Tjänsten lanserades i april 2023 på vårdcentralerna i Mora, Älvdalen och Säter.

– Genom att vi först startade i mindre skala har vi har bra erfarenheter med oss när vi nu öppnar 1177 direkt på fler vårdcentraler, säger Anna Carin Johansson, projektledare för 1177 direkt i Region Dalarna.

I 1177 direkt får patienten först svara på frågor om sina besvär och symtom.

Utifrån svaren görs sedan en automatisk bedömning av vilka vårdbehov patienten har. För vissa kan det räcka med råd om egenvård, andra kan behöva en personlig kontakt och hänvisas då till en chatt som bemannas av vårdpersonal. Patienten kan även hänvisas att ringa 1177 eller 112, beroende på symtom och tid på dygnet.

– Vi har märkt att det för många är enklare att chatta än att prata, till exempel om det handlar om känsliga besvär eller psykisk hälsa. Genom 1177 direkt blir det enklare att ta en första kontakt för den som kanske inte velat ringa till vården, säger Odeta Kaliseviciene, sjuksköterska på vårdcentralen i Säter, som jobbat med 1177 direkt sen lanseringen.

Vid behov kan patienter också erbjudas videosamtal eller ett fysiskt besök. Patienterna prioriteras då utifrån vårdbehov, så att den som har störst behov kan få vård först.

I 1177 direkt är det också möjligt att få hjälp med administrativa frågor så som fakturor och patientavgifter. Då hanteras frågorna av administrativ personal.

– Med 1177 direkt kan vi använda våra resurser på ett mer effektivt sätt och snabbt bedöma vem som behöver hjälp först. För patienten blir det enklare att få en första bedömning av sitt vårdbehov utan att behöva ringa eller bevaka öppettider inom vården, säger Odeta.

När som helst under dygnet går det att logga in på 1177 direkt och påbörja sitt ärende genom att svara på de förberedande frågorna. Chattens öppettider är 08:00-21:00 alla dagar. Vårdcentralen bemannar chatten till 16:00 och därefter bemannas chatten av personal i 1177 på telefon.

– Det här är ännu ett steg mot en ökad tillgänglighet, då patienter kan få kontakt när de själva vill och på det sätt de vill. Det ska vara lätt att få rätt vård på rätt nivå, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Korta fakta om 1177 direkt

  • 1177 direkt nås via 1177.se
  • Tjänsten har två ingångar: Sök vård och Administrativa frågor. Administrativa frågor kan till exempel handla om öppettider, patientavgifter, frikort eller fakturor.
  • Patienten svarar på frågor om sina symtom och får därefter en bedömning av symtom, råd om vad man kan göra själv, chatta med vårdpersonal eller ringa 1177/112.

Läs mer på: 1177 direkt - 1177

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka