Nu öppnar Mora Lasaretts nya huvudentré med vårdcentral och lokaler för habilitering och barn- och ungdomspsykiatri

Pressmeddelande – 26 oktober 2023

Den 6 november öppnar Mora Lasarett upp sina nya lokaler för allmänheten. – Efter 20 år med vårdcentral i tillfälliga och spridda lokaler på lasarettet får Mora nu äntligen en vårdcentral i anslutning till lasarettet. Det skapar så mycket bättre förutsättningar att kunna erbjuda befolkningen en god och sammanhållen primärvård och en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Eva Nordin-Olson, verksamhetschef på Mora Vårdcentral.

Det var i augusti 2020 som nybyggnationen vid Mora Lasarett påbörjades efter många år av trångboddhet och bristande lokaler. Nu är nybyggnationen klar och innefattar två nya byggnader med tillhörande ny sjukhusentré. I lokalerna kommer Mora Vårdcentral, habiliteringen och barn-och ungdomspsykiatrin vara verksamma.

Innanför den nya huvudentrén möts besökarna av ett entrétorg med informationsdisk, aula, toaletter samt väntytor med utblick ut mot angörande trafik och den stora entréhallen. I och med att den nya sjukhusentrén öppnar kommer busshållplatserna som tidigare var utanför den gamla entrén flyttas. Den gamla sjukhusentrén kommer fortsatt vara öppen, men enbart för att användas till liggande sjuktransporter.

Den 8 november 12.30 är politiker, chefer, medarbetare och andra intressenter välkomna på invigning av de nya lokalerna. Den 1 december 14.00-16.00 arrangeras även ett öppet hus där andra intresserade medarbetare, vårdgrannar och invånare får möjlighet att besöka de nya lokalerna och få mer information.

Arkitekt: Arkitema Architects, ansvarig arkitekt Jill Sköld
Konstnärlig utsmyckning: Alvaro Campo/Maria Bite/May Kindholm/Seipidar Hosseini, Sara Lundberg

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka