Syntolkning: genrebild på jakttorn i skogen

Ny satsning ska stödja jägare vid fysisk och psykisk kris

Pressmeddelande – 7 september 2023

Region Dalarna, Jägareförbundet Dalarna och Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR-rådet) samarbetar för att nå ut till länets jägare med information om psykisk hälsa och hur man som jaktkamrat eller närstående kan agera om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa och sjukdom.

Kunskap om psykisk sjukdom, första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) kan vara skillnaden mellan liv och död. Dalarnas jägare kommer i höst att få ett kort med konkreta råd att använda sig av för att rädda liv, oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, fysisk sjukdom eller olycksfall. Kortet kan sparas i plånboken för att finnas nära till hands. En särskild sida lanseras också på Jägareförbundets webbplats. Där kan jägare i Dalarna ta del av kontaktvägar till vården, information kring psykiskt mående och verktyg för att kunna agera om någon i ens närhet hamnar i en kris.

Materialet har tagits fram i samverkan mellan Region Dalarna, HLR-rådet och Jägareförbundet Dalarna.

– Vi provar ständigt nya sätt att nå ut och få fler att söka vård i tid för psykisk ohälsa. På samma sätt som fler behöver lära sig hjärt-lungräddning, behöver fler lära sig rädda i psykisk kris. Rädsla för att göra fel kan ibland göra att vi inte agerar alls. Med mer kunskap hoppas vi få fler att känna sig trygga i att hantera olika former av kris. Tillsammans kan vi finnas där för varandra och göra skillnad genom en livräddande insats, säger Cecilia Tegelberg, suicidpreventionssamordnare.

Varje år tar drygt 50 personer i Dalarna sitt liv, varav nästan 80 procent är män. Av dessa använder 14 procent ett licensierat vapen som metod, en siffra som är högre jämfört med andra regioner.

– Allt fler pratar om sin psykiska hälsa. Trots det finns det många, framförallt män, som inte söker hjälp för sitt dåliga mående. Det nya samarbetet är ett sätt att nå fler av dessa män och personer i deras närhet, säger Cecilia Tegelberg.

Samarbetet lanseras i samband med den internationella suicidpreventiva dagen som äger rum den 10 september. Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att lyfta det förebyggande arbetet med att förhindra suicid.

Läs mer om initiativet här: https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/vara-projekt/hjalp-vid-psykisk-ohalsa/

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

  • Kontakta en vårdcentral om du har självmordstankar eller mår så dåligt att du har svårt att klara av vardagen. Där kan du antingen få behandling eller vägledning till vidare hjälp.
  • Ring 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård, eller om du som närstående behöver råd.
  • Ring alltid 112 om situationen är akut.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka