Äldre person får vaccin av vårdpersonal

Nya rekommendationer för att förebygga RS-virusinfektion

Pressmeddelande – 3 oktober 2023

Under sommaren 2023 har två vacciner mot RS-virus godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Godkännandet innebär att Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 75 år och äldre, samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre, vaccination mot RS-virus.

Före vidare implementering behövs en hälsoekonomisk analys av vaccinationen, vilket ännu inte hunnit göras vare sig nationellt eller regionalt.

I dagsläget erbjuder inte Region Dalarna vaccin mot RS-virus kostnadsfritt.

– Tills vidare kan invånare i Dalarna vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet, säger Fredrik Rücker smittskyddsläkare Region Dalarna.

Mer information

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus — Folkhälsomyndigheten

Fortsatt process för vaccinering mot RS-virus – SKR

Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling – Läkemedelsverket

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka