Region Dalarnas logotyp

Nya vårdavgifter och högre högkostnadsskydd för 2024

Nyhet – 28 december 2023

2024 inför Region Dalarna en ny avgift för distansbesök via telefon och en förseningsavgift för medicinsk utrustning. Övriga justeringar berör högkostnadsskyddet och avgiften för slutenvård.

Den 1 januari 2024 införs en ny avgift om 100 kronor för distansbesök via telefon. Avgiften tas ut för tidsbokade distansbesök via telefon som ersätter fysiskt besök. Ingen avgift tas ut för enklare telefonsamtal (till exempel om provsvar) eller rådgivning via 1177.

Efter årsskiftet införs även en förseningsavgift om 350 kronor för medicinsk utrustning, till exempel för 24-timmars blodtrycksmätning eller sömnregistrering, som inte lämnas tillbaka inom utsatt lånetid.

I övrigt höjs högkostnadsskyddet för öppenvård och hjälpmedel till 1400 kronor (från 1300 kronor). För slutenvården höjs avgiften till 130 kronor per dygn (från 120 kronor).

Samtliga justeringar i vårdavgifterna för 2024 fastställdes under regionfullmäktige den 11 november 2023.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka